Economics

ไวรัสโคโรนาพ่นพิษ! นักท่องเที่ยวจีนหาย โรงแรมพัทยาปิดกิจการ

ไวรัสโคโรนาพ่นพิษ! นักท่องเที่ยวจีนหาย โรงแรมขนาดเล็กหลายแห่งในพัทยาต้องเลิกจ้าง – ปิดกิจการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวจีนหายเกือบ 100% สถานการณ์การท่องเที่ยวในพัทยากระทบหนัก ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กบางแห่งในเมืองพัทยามีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก และบางแห่งได้รับผลกระทบหนักถึงขั้นต้องปิดตัวลง

ขณะที่โรงแรมขนาดกลางและใหญ่ก็ต้องรัดเข็มขัด มีการเลิกจ้างพนักงานบางส่วน หรือแม้แต่บางแห่งมีการปลดผู้บริหารระดับสูงที่มีเงินเดือนมากออก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติ นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมบางแห่งที่ปิดชั่วคราวไม่มีกำหนดเปิด ประกาศปิดปรับปรุง ไปจนถึงออกนโยบายให้พนักงานมาทำงาน 15 วัน หยุด 15 วันเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ด้านธุรกิจร้านอาหารและบริษัททัวร์จีนหลายแห่งในพัทยาก็ได้รับผลกระทบจนถึงขั้นปิดตัวลงเช่นกัน ซึ่งจากปี 2561 จังหวัดชลบุรีมีรายได้จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวประมาณ 127 ล้านบาท โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 70% นักท่องเที่ยวไทยประมาณ 30% จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกับนักท่องเที่ยวไทย รวมแล้ว 18 ล้านคน และรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ที่มา : brighttv

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team