Sport

ทัพลูกยางไทยชื่นมื่นรับรางวัลทุ่มเทรับใช้ชาติตลอดปี 22 ล้านบาท

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม “กำลังใจที่รับใช้ชาติ” เพื่อมอบเงินรางวัลให้กับผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุ และบุคลากรของสมาคมฯ ที่ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมาได้ทุ่มเทกำลังกาย ใจ สติปัญญา ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน เพื่อประเทศชาติด้วยความรักสามัคคีเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน จนทำให้ผลการดำเนินงานสมาคมฯ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

ภาพจาก : facebook @ThailandVolleyballAssociation

โดยมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนตามผลงานที่ผ่านมา รวมเป็นเงิน 9 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินรางวัลที่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาได้รับไปแล้วจากการแข่งขันรายการกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 อีก 7.8 ล้านบาท รายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 6 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย รายการวอลเลย์บอลชายหาดชายเวิลด์ทัวร์ 780,000 บาท และรายการวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเวิลด์ทัวร์ 1 ล้านบาท

รวมตลอดทั้งปี 2562 เป็นเงินที่ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักกีฬา และบุคคลากรสมาคมฯ ได้รับทั้งสิ้น 22 ล้านบาทเศษ และถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนสมาคมฯ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศึกษา เอกชน รวมถึงสื่อมวลชนที่เป็นส่วนสำคัญในการหนุนเสริมให้การบริหารงานของสมาคมฯ ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร นพสงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธาน

Add Friend Follow
Surachet Srisomwongse