CSR

‘Dow’ พัฒนาศักยภาพ ‘ครู’ ไทย-อาเซียน ปีที่ 8

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) โดย นางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ประจำโรงงาน ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม “เคมีดาวอะคาเดมี่” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีจากไทยและต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดอบรมเชิงลึกด้านเทคนิคปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกแก่คุณครูต้นแบบในโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” และครูจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และอินโดนีเซีย จำนวนกว่า 100 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วนในการคิดค้นชุดการทดลองที่สอดคล้องกับบทเรียนและเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่หาได้ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งนำเทคนิคฯ ไปเผยแพร่ขยายผลในวงกว้างต่อไป

นอกจากนี้ ครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมในการประกวด DOW-CST Award ประจำปี 2562 ยังได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020) ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้กับผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

This slideshow requires JavaScript.

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team