Economics

‘ธปท.’ คาดผลกระทบ ‘ไวรัสโควิด-19’ รุนแรงสุดช่วงไตรมาสแรก

“ธปท.” คาดผลกระทบ “ไวรัสโควิด-19” รุนแรงที่สุดช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ประเมินเศรษฐกิจกลับมาเติบโตเกิน 3% ในปี 2564

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประมาณการจีดีพีปี 2563 ไว้ที่กรอบ 1.5-2.5% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ ธปท.ประมาณการไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ 2.5% และ 2.8% ตามลำดับ สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแรง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของภัยแล้งต่อผลผลิตเกษตร และผลกระทบจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ต่อการใช้จ่ายภาครัฐมากกว่าคาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงต้นปีนี้ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเป็นปัจจัยใหม่ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ธปท.จะเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยระหว่างนี้ ธปท.จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ เบื้องต้นคาดว่าผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงที่สุดไตรมาสแรกของปีนี้ ก่อนที่จะทยอยปรับดีขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลาย

อย่างไรก็ตาม มองว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวเกิน 3% ได้อีกในปี 2564 หากไม่มีปัจจัยลบอื่นเพิ่มเติม

ที่มา : สำนักข่าวไทย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team