ดูหนังออนไลน์
Politics

วันเดิมเวลาเดิม!! ยันไม่เลื่อนอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ‘อนาคตใหม่’

“ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรค “อนาคตใหม่” 21 กุมภาพันธ์นี้ ตามกำหนดเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. นั้น เบื้องต้นมีรายงานว่ากำหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปตามที่มีกระแสข่าวออกมาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวที่ประชุม กกต.ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 93 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ เป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จากนั้นวันที่ 25 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และส่งสำเนาคำร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง

ต่อมาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามคำร้องของ กกต. และคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคลรวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อศาลและธรรมนูญแทนและนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team