Business

เก็บค่าออกบัตรรถเมล์พลาสติก 30 บาท หลังผู้โดยสารเริ่มฮิตแจกฟรีไปแสนใบ

เก็บค่าธรรมเนียมออก “ตั๋วรถเมล์พลาสติก” 30 บาท เริ่ม 18 ก.พ.นี้ หลังผู้โดยสารเริ่มฮิต ขสมก. แจกฟรีไปแสนใบ

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ ขสมก. เปิดให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารจากเดิมที่ใช้เงินสด  เป็นการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรดังกล่าว  โดยประชาชนผู้ใช้บริการได้ให้ความสนใจ เปลี่ยนมาชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเป็นจำนวนมากถึงแสนใบ

ขสมก. จึงขอเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ใบละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ยังคงจำหน่ายในราคา 50 บาทเท่าเดิม ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มีบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์เดิมอยู่แล้ว ยังคงสามารถเติมเงินในบัตร ตามช่องทางการเติมเงินต่างๆ เช่น ตู้เอทีเอ็ม โมบายแบงค์กิ้ง เป็นต้น  เพื่อนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.ได้ตามปกติ  ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรใหม่

ทั้งนี้ ขสมก. ได้มีการออกแบบบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไปใหม่ ให้มีรูปแบบและสีสัน แตกต่างจากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้งาน  รวมทั้ง ได้เพิ่มจุดจำหน่ายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ณ จุดขายที่ ขสมก.กำหนดอีกด้วย จากเดิมบัตรดังกล่าวมีจำหน่ายเฉพาะบนรถโดยสารเท่านั้น กรณีบัตรมีปัญหาสามารถเดินทางมาเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ ณ ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 1 – 8 และที่สำนักงานใหญ่ ขสมก. (Call Center 1348) ในวันและเวลาราชการ

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE