ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ศักดิ์สยาม’ บี้ลงทุนรถไฟทางคู่ เร่งประมูลสายใหม่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

“ศักดิ์สยาม” เด้งรับคำสั่งนายกฯ ไล่บี้โครงการก่อสร้าง “รถไฟทางคู่” เร่งเปิดประมูลเส้นทางใหม่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” ส่วนเฟส 2 ต้องส่งข้อมูลชี้แจงสภาพัฒน์ภายในเดือนนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายระบบราง โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ ตามข้อสั่งการสำคัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตด้านการขนส่งเดินทางที่ดีให้ประชาชน

โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 โครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่เส้นทาง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย และชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2563 เส้นทางลพบุรี – ปากน้ำโพ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 และเส้นทางประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร, มาบกะเบา – ชุมทางจิระ, นครปฐม – หัวหิน, หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ให้การรถไฟฯ เร่งดำเนินการแก้ไข พร้อมรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบทันที

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางใหม่ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแล้วให้การรถไฟฯ เร่งดำเนินการประกวดราคางานก่อสร้าง ส่วนเส้นทางบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม เร่งผลักดันรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเร็ว

และให้เสนอการปรับปรุงข้อมูลโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 7 โครงการ ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แก่ ปากน้ำโพ – เด่นชัย, เด่นชัย – เชียงใหม่, ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี, ชุมพร – สุราษฎร์ธานี,   สุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา และชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  และส่งให้ สศช. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบด้วย

นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เร่งศึกษาการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและการใช้ประโยชน์ระบบรถไฟให้เต็มประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศในอนาคตอันใกล้

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE