ดูหนังออนไลน์
Business

ชง ‘รถไฟทางคู่มาบกะเบา-จิระ’ สัญญา 2 ให้บอร์ดเห็นชอบ วงเงินพุ่งเป็น 1.1 หมื่นล้าน  

ชงโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่มาบกะเบา-จิระ สัญญา 2 วงเงิน 1.1 หมื่นล้านให้บอร์ดเห็นชอบ 13 ก.พ. นี้ คาดเข้า ครม. เดือนหน้า เปิดประมูลเดือน ก.ค.

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ มีวาระพิจารณาเรื่องการขออนุมัติ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟสที่ 1 ที่ยังตกค้างอยู่ เนื่องจากต้องปรับแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกลางเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยขณะนี้ การรถไฟฯ ได้ปรับแบบและออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะเสนอเรื่องให้บอร์ดพิจารณา อย่างไรก็ตาม การออกแบบรายละเอียดใหม่ส่งผลให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้านบาท เป็น 1.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่ากรอบงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาทที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยเห็นชอบไว้

ดังนั้น ถ้าบอร์ดให้ความเห็นชอบโครงการนี้แล้ว ก็ต้องเสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม ครม. ได้ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 จากนั้นจึงเปิดประมูลงานโยธาเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

นอกจากนี้ การรถไฟฯ จะขอให้บอร์ดพิจารณาการขออนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม สำหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ วงเงินประมาณ 300 ล้านบาทและช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท รวมถึงจะเสนอผลการประมูลงานโยธา โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จำนวน 4 สัญญาให้บอร์ดพิจารณาด้วย ได้แก่

  • สัญญาฉบับที่ 3-3 งานโยธาสำหรับช่วงบันไดม้า – ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กิโลเมตร ที่มี บริษัท ไทยเอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด เป็นผู้ชนะไปด้วยราคาต่ำสุดอยู่ที่ 9,838 ล้านบาท หรือลดลง 18% จากราคากลาง 12,043 ล้านบาท
  • สัญญาฉบับที่ 3-5 งานโยธาสำหรับช่วงโคกกรวด – นครราชสีมา ระยะทาง 13.69 กิโลเมตร ที่มีกิจการร่วมค้าบริษัท  SPTK จำกัด ชนะการประมูลด้วยราคาต่ำสุดอยู่ที่ 7,750 ล้านบาท หรือลดลง 16% ราคากลาง 9,257 ล้านบาท
  • สัญญาฉบับที่ 4-5 งานโยธาสำหรับช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กิโลเมตร ที่มีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หรือ ITD ชนะการประมูลด้วยราคาต่ำสุดที่ 9,913 ล้านบาท หรือลดลง 16% ราคากลาง 11,801 ล้านบาท
  • สัญญาฉบับที่ 4-7 งานโยธาสำหรับช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง 13.01 กิโลเมตร ที่มีบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ซึ่งเป็นเครือเดียวกับบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยราคาต่ำสุด 8,560 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 17.85% คิดเป็น 1,861 ล้านบาท

สำหรับผลการประมูลงานโยธารถไฟไทย-จีนอีก 3 ฉบับ ซึ่งเดิมตั้งใจว่าเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดพิจารณาพร้อมกันรวมเป็น 7 สัญญานั้น ล่าสุดการรถไฟฯ ยังจัดทำรายละเอียดไม่แล้วเสร็จ จึงจะรอเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ไม่มีผลต่อการก่อสร้าง เพราะต้องรอให้การปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถลงนามสัญญากับผู้กับเหมาได้

NOPPHAWHAN TECHASANEE