ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

ฟุตบอลมิตรภาพ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ #74 ปลุกวิถี ‘Waste This Way’ ลด-เปลี่ยน-แยกขยะ

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74  Make a CHANGE เปลี่ยน ปรับ ขยับ สังคม ปลุกกระแสตระหนักรู้ปัญหาสังคม รวมถึง “การจัดการขยะ” ด้วยวิถี “Waste This Way” รักษ์โลกให้ถูกทาง  ผ่านคอนเซปต์ “ลด-เปลี่ยน- แยก”

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นการแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนาน ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2477 จากความคิดของนิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการสร้างสรรค์กิจกรรม ให้นิสิต และนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย มีความสามัคคี รักใคร่ และกลมเกลียว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ถือเป็นแก่นแท้ของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

สำหรับงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด “Make a CHANGE เปลี่ยน ปรับ ขยับ สังคม” เพื่อปลุกกระแสสังคม ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความแตกต่างทางความคิด ปัญหาการใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น นำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งขบวนพาเหรดสะท้อนสังคม การแปรอักษร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกัน คิดถึงปัญหาที่มีอยู่ร่วมกัน และตั้งเป้าสังคมที่ทุกคนวาดฝัน สุดท้ายกระตุ้นให้ทุกคนลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้น

“Zero Waste” เป็นอีกเรื่องที่ทุกคนวาดฝัน และต้องการให้เกิดจริง แต่จะทำอย่างไรให้ไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติ โดยทุกคนมีส่วนร่วม ในฐานะผู้สร้างขยะด้วยกัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  จึงขันอาสาเข้ามารับจัดการขยะในงานฟุตบอลครั้งนี้อย่างครบวงจรเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับทั้งสองสถาบันทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดแคมเปญ ” Waste This Way “ รักษ์โลกให้ถูกทาง ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกต้องในงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 74 ผ่านคอนเซปต์ “ลด เปลี่ยน แยก”

โดยณรงค์ “ลด” ใช้ผลิตภัณฑ์แบบ Single use รวมถึงลดวัสดุที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมให้พกภาชนะส่วนตัว “เปลี่ยน” แพคเกจจิ้งอาหารในงานให้เป็นวัสดุ compostable และเปลี่ยนวัสดุในการทำพาเหรด ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงใส่อุปกรณ์ ที่อัพไซคลิงจากขยะขวดพลาสติก

และ “แยก” ขยะทุกชิ้นภายในงาน มีเจ้าหน้าที่ GC คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยถังแยกขยะตามจุดต่างๆที่จัดขึ้น ประกอบด้วย ถังใส่ขยะเศษอาหาร, ขยะแห้ง, ขยะรีไซเคิล (เช่น ขวดพลาสติก), ขยะทั่วไป และขยะพลาสติกชีวภาพ เพื่อนำไปบริหารจัดการต่อไปผ่าน reuse recycle & upcycling สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ เช่น รองเท้า และนำไปบริจาคให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC  เล่าว่า เราถือเป็นพันธมิตรแห่งความยั่งยืน (Sustainability Parter) ในการรับจัดการขยะในงาน โดยหลังจากงานนี้จะมีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่า สิ่งที่ทุกคนช่วยกัน ลด เปลี่ยน แยก ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 74 จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่าใด ซึ่งจะประกาศผลต่อสาธารณะต่อไป ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของทุกคน

และสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่านั้น คือ การที่มีผู้นำความคิดมาร่วมตัวในงานนี้มากมาย จะจุดประกายความคิดให้ทุกภาคส่วน ตระหนักว่าต้องบูรณการร่วมกันในการจัดการขยะ นำไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เช่น เสื้อ หรือรองเท้า เป็นต้น และแผ่ขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้น ซึ่ง GC เองก็จะไม่ได้จบที่งานนี้ แต่จะทำต่อเนื่องในงานฟุตบอลประเพณีครั้งต่อๆไป ขณะเดียวกันเราก็ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และภาคส่วนอื่นด้วย อาทิ วัด โรงเรียน สถานที่ทำงานต่างๆ ในการจัดการขยะตามวิถี ” Waste This Way “

“เราไม่ต้องการเป็นพระเอก เพราะการจัดการขยะต้องบูรณาการ ต้องทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน GC ยินดีให้องค์ความรู้ทุกคน คาดหวังจะมีการส่งต่อความตระหนักรู้ ที่จะเป็นแนวร่วมในการจัดการขยะจากจุดเล็ก ขยายสู่จุดใหญ่ระดับประเทศต่อไป “

ดร.คงกระพัน ย้ำว่า เราต้องไม่แก้ไขสิ่งแวดล้อมผิดทาง เพราะหากผิดทาง SME จะเดือดร้อน กรณี “พลาสติก” ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีทางออกให้ทุกคน เช่น ไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ มาแทนที่พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม ซึ่ง GC บุกเบิกไบโอพลาสติก เมื่อสิบกว่าปีก่อนทั้งที่เราทราบดีว่าไม่่ได้สร้างผลกำไรทางธุรกิจในช่วงแรก แต่เราก็เดินหน้าวิจัยพัฒนา และจับมือกับพันธมิตรต่างประเทศ จนมาถึงวันนี้ สามารถผลิต และทดแทนพลาสติกได้ 5-10% แม้จะไม่มาก แต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์ ลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม

ขณะเดียวกัน เมื่อสัดส่วนการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียมยังสูงกว่า 90% การรณรงค์ reuse recycle & upcycling เป็นแนวทางที่สำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อลดปริมาณการใช้ลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แม้จะจบกันไปแล้ว สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ด้วยสกอร์ 2-1 จุฬาฯ ชนะธรรมศาสตร์ แต่สำหรับ “การจัดการขยะ” อีกกิจกรรมไฮไลท์ในงานประเพณีครั้งนี้ไม่ได้จบลง ไม่มีใครแพ้ใครชนะ แต่กลับเพิ่งเริ่มต้น ให้ทุกคนตระหนัก มีส่วนร่วมในการลดขยะ และลงมือทำอย่างจริงจัง

SARANYA THONGTHAB