Business

จะเกิดอะไรขึ้น!! เมื่อ ‘แบงก์ชาติ’ ประกาศลดดอกเบี้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ไขข้อสงสัยหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเมื่อวานนี้ จาก 1.25% เป็น 1.00% ต่อปี ดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะส่งผลมาถึงประชาชนและภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง? วันนี้มีคำตอบ…

ขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team