Sme

ไฟเขียว ‘สไปเบอร์’ สตาร์ทอัพ ‘ไบโอเทค’ ญี่ปุ่น ตั้งโรงงาน ‘โปรตีนชีวภาพ’ ในไทย

“สไปเบอร์” บริษัทสตาร์ทอัพ ด้านไบโอเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ประกาศตั้งโรงงานผลิตโปรตีนชีวภาพใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศไทย หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

รายงานข่าวจากบริษัท สไปเบอร์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) และมีแผนก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลิตโปรตีนชีวภาพ ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าว นับเป็นการขยายธุรกิจนอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกของบริษัท โดยจะเป็นโรงงานผลิตโปรตีนชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตหลายร้อยตันต่อปี และเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและผลิต คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2563 นี้ ซึ่งสิทธิพิเศษที่ได้รับจากบีโอไอ คือ ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุ รวมทั้งการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10 ปี

สำหรับปัจจัยหลักที่สไปเบอร์ เลือกลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรชีวมวลจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งจำเป็นต่อการผลิตเป็นจำนวนมาก และยังมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งรองรับในอุตสาหกรรมที่ สไปเบอร์ ให้ความสนใจ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจในอนาคต

ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม ที่ต้องใช้ผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน รวมไปถึงเพิ่มการสร้างงานให้กับคนไทยด้วย โดยขณะนี้บริษัทต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ วิศวกรการผลิต, วิศวกรโรงงาน, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ, บัญชีและการเงิน พนักงานขับรถ เป็นต้น

ปัจจุบัน สไปเบอร์ เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำหน้าและทันสมัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกว่า 200 รายการ ซึ่งวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีของบริษัทจะเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม

ขณะที่ผลผลิตจากเทคโลยีชีวภาพของสไปเบอร์ สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรม อาทิ สิ่งทอ ยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ ยางรถยนต์ เป็นต้น พร้อมทั้งวางเป้าหมายมุ่งคิดค้นพัฒนา นวตกรรมด้านการสร้างเส้นใยสำหรับคนรุ่นต่อไป เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและช่วยสร้างสังคมโลกที่สงบสุขและยั่งยืน

บริษัท สไปเบอร์ อิงค์ ก่อตั้งในเดือนกันยายน 2550 เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากประเทศญี่ปุ่น และได้ประกาศการค้นพบโครงสร้างโปรตีนผ่านการหมัก โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากสัตว์และพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและยานยนต์ ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จนสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3หมื่นล้านเยน หรือมากกว่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT