General

‘สธ.’ เข้มผู้ขับขี่รถสาธารณะ ป้องกัน ‘ไวรัสโคโรนา’ ระบาด

สธ. จัดทีมดูแล ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้คนขับแท็กซี่ -รถสาธารณะ ป้องกันไวรัสโคโรนาระบาด วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก เผยอัตราเสียชีวิตเฉลี่ยน้อยกว่า 1%

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความกังวลของประชาชน หลังจากมีการตรวจพบแท็กซี่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยระบุว่า เข้าใจความวิตกของสังคม แต่โรคนี้ป้องกันได้ โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทีมแพทย์พยาบาล ลงพื้นที่ตามจุดให้บริการรถสาธารณะ เพื่อตรวจสุขภาพคนขับรถสาธารณะ รวมไปถึงให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา

สำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ มีแนวทางป้องกันตนเองคือ ใส่หน้ากากอนามัยและดูแลความสะอาดรถ รวมทั้งสามารถใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดตามเบาะรถได้ ขณะเดียวกันขอให้เตรียมหน้ากากอนามัยไว้ทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ส่วนผู้โดยสารก็ควรพกหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป

นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวว่า อยากทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า โรคนี้ ติดง่าย แต่ป้องกันได้ และความรุนแรงไม่ได้สูงเหมือนที่หลายฝ่ายให้ข่าว เพราะเมื่อย้อนดูข้อมูลเชิงลึก จะพบว่าตัวโรคมีโอกาสทำให้เสียชีวิตประมาณ 1% เท่านั้น โดยผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา มักมีปัญหาสุขภาพมาก่อน หรือเป็นผู้สูงอายุ แต่หากร่างกายแข็งแรงแล้วติดเชื้อ โอกาสเสียชีวิตมีน้อยกว่า 1%

อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ทางที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคนี้คือ ประชาชนต้องรู้จักดูแลสุขภาพ รักษาความสะอาด หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team