CSR

‘ซีพีเอฟ-กองทัพบก’ ร่วมมอบบ้านชาวคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กองทัพบก ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างเสร็จล็อตแรกแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย ภายใต้ โครงการซ่อมแซม และสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในภาคกลาง ดำเนินการโดยกองทัพบก  โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ ร่วมเป็นประธานมอบในพิธีส่งมอบ จำนวน 29 หลัง จากทั้งหมด 40 หลัง แก่เจ้าของบ้าน ณ ลานกีฬา ชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการของรัฐและเอกชนเพื่อช่วยกันสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย มีสิทธิเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และได้มาตรฐานเป็นของตนเอง ตอบโจทย์ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมที่มั่นคง อย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ขณะที่นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการซีพี และ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยร่วมสนับสนุนกองทัพบก ในโครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด

“บริษัทยินดีที่โครงการนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขของพี่น้องประชาชน ได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างความสุข ความอบอุ่น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกของครอบครัว เพราะครอบครัวที่ดีเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายสุภกิต กล่าว

ทางด้านนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างกองทัพบก ซีพีเอฟ และพันธมิตร ช่วยให้ชาวชุมชนคลองเตยได้มีบ้านที่มั่นคง  โดยบริษัทร่วมส่งมอบบ้านพัก 29 หลังให้เจ้าของบ้าน สำหรับบ้านอีก 11 หลังที่เหลืออยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และจะส่งมอบให้เจ้าของบ้านต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง ปลอดภัย

ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนงบในการซ่อมแซม และสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตยจำนวน 40 หลัง ในชุมชนคลองเตยล็อค 4, 5 และ 6 คิดเป็นมูลค่า 5.2 ล้านบาท บ้านทุกหลังของโครงการมีแบบแปลนเหมือนกันหมด ในรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่

เจ้าของบ้านที่ร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองเตย การท่าเรือ และหัวหน้ากลุ่มชุมชนคลองเตยร่วมกันพิจารณาครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสและบ้านอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัย

This slideshow requires JavaScript.

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team