ดูหนังออนไลน์
General

อย่าช้า!! โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับกว่า100 คน 3 หลักสูตร

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-22 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางhttp://peaevs.thaijobjob.com น้องๆที่สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดการเปิดรับสมัครใน 3 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรจะมีานละเอียดที่ต่างกัน

หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 55 คน

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 40 คน

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 33 คน

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรการเปิดรับสมัครได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-2590-5591 , 0-2590-5596 และ 0-2590-5598-9

 

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight