ดูหนังออนไลน์
Politics

นายกฯชวนปชช.ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ค. นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

โดยวันเสาร์ที่ 28 ก.ค. เวลา 06.00 น.จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด และวัดไทยทั่วโลก ส่วน เวลา 19.00 น.จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง และส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด รวมทั้งในต่างประเทศ ณ เวลาและสถานที่ ที่สถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกกำหนด

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐบาลก็ได้ประกาศให้ ช่วงวันที่ 22 – 28 ก.ค. เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชของไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก โดยทรงปกครองบ้านเมืองด้วย “หลักทศพิธราชธรรม”

ทั้งนี้ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัด 11 ริ้วขบวน “พระบรมธาตุพุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 22 ก.ค. นี้ จนถึงวันที่ 28 ก.ค. นี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight