General

สั่งด่วนทุกโรงเรียนเฝ้าระวัง ‘ไวรัสโคโรนา’ พบเสี่ยงปิดได้ทันที!!

สั่งด่วนให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาด “เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” พบเสี่ยงแจ้งด่วน ปิดได้ทันที

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามคำสั่งด่วนที่สุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยหนังสือฉบับนี้แจ้งไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เนื่องจากพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้ สพฐ.จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในโรงเรียนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง ดังนี้ วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 1. ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
 4. สวมใส่หน้ากากอนามัยมืออยู่ในที่ชุมชน
 5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
 6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย
 7. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
 8. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน
 9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 10. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รี
 11. พาไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายกรมควบคุมโรค โทร. 1422

อย่างไรก็ตาม หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที และหากมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team