General

‘สยามพิวรรธน์’ ให้ความมั่นใจ ใช้มาตรการเข้มป้องกัน ‘ไวรัสโคโรนาพันธุ์ใหม่’ ในห้างดัง

บริษัทสยามพิวรรธน์ ออกแถลงการณ์ ยืนยันการเฝ้าระวัง และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตามห้างสรรพสินค้าในเครืออย่างเต็มที่

ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่  สยามเซ็นเตอร์ และไอคอนสยามได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาอย่างใกล้ชิด และได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังนี้

  • จุดบริการฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบหรือมีการร้องขอ
  • เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษเช่นเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และการอบโอโซน

  • จัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น
  • จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วศูนย์โดยเฉพาะจุดทีมีลูกค้าปริมาณมาก
  • สร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ

  • ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในศูนย์ฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่น และวางใจมาใช้บริการในศูนย์การค้าของเราด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณค่ะ
บ.สยามพิวรรธน์ จก.

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team