Economics

เตรียมตัว ! พลังงาน ยกเลิกขายโซฮอล์ 91 ดัน E 20 เกรดพื้นฐาน พุ่งเป้าเพิ่มราคามันสำปะหลัง

ประกาศ !! ยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 กลางปี 63 ประกาศ E 20 เป็นเกรดพื้นฐาน ดันยอดใช้เอทานอลเป็น 7 ล้านลิตรต่อวัน หวังยกระดับราคา มันสำปะหลัง-อ้อย 

หลังจากยืดเยื้ออยู่นานหลายปี ว่าชนิดเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันมากกว่า 10 ประเภท จะเอาชนิดไหนออกดี สุดท้ายก็ถึงเวลาเคาะ สุดท้ายก็มีการเคาะ โดยเลือกยกเลิก “แก๊สโซฮอล์ 91”  ออกในกลางปี 2563 เท่ากับจะไม่มีน้ำมันชนิดนี้ขายอีกต่อไปหลังจากนั้น เหตุผลที่เลือกเอาชนิดนี้ออก  เพราะส่วนต่างแก๊สโซฮอล์ 91 กับ แก๊สโซฮอล์ 95 ต่างกัน เพียง 27 สตางค์ แต่แก๊สโซฮอล์ 95 ออกเทนดีกว่า คนก็หันมาเติมเพิ่มขึ้นตามลำดับ

เรื่องนี้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีนโยบายที่จะพุ่งเป้าไปส่งเสริม แก๊สโซฮอล์ E 20 หรือ น้ำมันเบนซินที่มีสัดส่วนเอทานอล 20% ซึ่งผลิตจากอ้อย และมันสำปะหลัง เพื่อดึงราคาพืชผลเกษตรให้เหมือนปาล์มน้ำมันที่เขาทำประสบผลสำเร็จจนทำให้ราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์

นายสนธิรัตน์ ระบุว่า เราจะส่งเสริมให้แก๊สโซฮอล์  E20 เป็นน้ำมันเบนซินฐานของประเทศ  คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณกลางปี 2563 เป้าหมาย เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพราคาพืชพลังงาน ในกลุ่มมันสำปะหลังและอ้อย ผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้ยอดการใช้เอทานอลเพิ่มเป็น 7 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันการใช้เฉลี่ยในปี 2562 อยู่ที่  4.5 ล้านลิตรต่อวัน

โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ที่ปัจจุบันมีการนำมาใช้ผลิตเป็นเอทานอล คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27 % ของการผลิตเอทานอลทั้งหมด ซึ่งหากสามารถผลักดันการใช้ มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอลให้สูงขึ้น และทำให้ราคาเพิ่ม จากปัจจุบัน 2.07 บาทต่อกก.เท่านั้น ช่วยเพิ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

จากตัวเลขกรมธุรกิจพลังงานพบว่าในปี 2562 ยอดการใช้ น้ำมันกลุ่มเบนซิน ในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 9.6 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากปี 2561 4.2 % แก๊สโซฮอล์ 95 ยอดการใช้อยู่ที่ 13.9 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 6.9% แก๊สโซฮอล์ E 20 ปริมาณ 6.5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.1% แก๊สโซฮอล์ E 85 อยู่ที่ 1.3 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 7.9%

คาดการณ์ปี 2563 แก๊สโซฮอล์ 91 จะเพิ่มเป็น 10 ล้านลิตรต่อวัน แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มเป็น 14.2 ล้านลิตรต่อวัน แก๊สโซฮอล์ E 20  เป็น 6.8 ล้านลิตรต่อวัน  ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 มียอดเท่าเดิมที่ 1.3 ล้านลิตรต่อวัน 

อย่างไรก็ตามการยกเลิกการขายแก๊สโซฮอล์ 91 ทำไม่ได้เร็ว เพราะปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันผลิต G-base 1 หรือน้ำมันพื้นฐานสำหรับผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นส่วนใหญ่ หากยกเลิกโรงกลั่นต้องปรับกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา

สำหรับโรงงานผลิตเอทานอล ปัจจุบันมีจำนวน 26 แห่ง กำลังการผลิตรวม 5.915 ล้านลิตรต่อวัน เป็นกากน้ำตาล 11 แห่ง กำลังการผลิต 2.66 ล้านลิตรต่อวัน มันสำปะหลัง 10 แห่ง กำลังผลิต 2.21 ล้านลิตรต่อวัน โรงงานประเภทไฮบริด หรือผลิตได้ทั้งกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง 5 แห่ง กำลังผลิต 1.05 ล้านลิตรต่อวัน 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB