ดูหนังออนไลน์
General

ด่วน! โรงเรียนดังประกาศปิดเรียนหลังครู-นร.ป่วยหวัดสายพันธุ์ A

“ปทุมคงคา” ออกประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ หลังพบครูและนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A จำนวนมาก

นางสาวเพิ่มสุข บินสะอาด ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ได้ออกประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากขณะนี้โรงเรียนปทุมคงคา ตรวจพบครูและนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A จำนวนมากและมีแนวโน้มอัตรากรเจ็บป่วยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ตามคำแนะนำของสาธารณสุขได้เสนอแนะให้โรงเรียนควรปิดเรียนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A

โรงเรียนปทุมคงคาจึงขอประกาศให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาดห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ


จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียน หากนักเรียนคนใดมีอาการเจ็บป่วยขอให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านได้ พื่อป้องกันการแพร่เชื้อและขอให้ท่านดูแลกวดขันนักเรียนในความดูแลได้ทบทวนบทเรียนด้วย

The Bangkok Insight Editorial Team