ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ผบ.ทร.’ ตั้ง ‘แพนเค้ก’ นางเอกดังเป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร.ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่561/2561 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561 เรื่องแต่งตั้งโฆษกพิเศษกองทัพเรือ เพื่อให้การปฎิบัติการข่าวสารกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งให้ น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ หรือ แพนเค้ก นักแสดงชื่อดังเป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย

2. ร่วมเป็นพิธีกรและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย

3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติการข่าวสารกองทัพเรือ

4. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โฆษกกองทัพเรือมอบหมาย โดยโฆษกพิเศษกองทัพเรือจะพ้นหน้าที่เมื่อกองทัพเรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม เพจ Wassana Nanuam รายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมา “แพนเค้ก” ได้ช่วยงานกองทัพเรือมาตลอดยาวนานหลายปีในการเป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของกองทัพเรือร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือ เช่น ผลิตสื่อ ออกสื่อ ของกองทัพเรือ เช่น งานของ ศูนย์แก้ไขการประมงผิดกฎหมายและไร้การควบคุม (ศปมผ.) และช่วยงานหน่วยต่างๆของกองทัพเรือมาตลอด จนล่าสุดเข้าเรียนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพเรือหรือพสบ.ที่.15 และร่วมแสดงในคอนเสิร์ตการกุศลกาชาดคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดด้วย ดังนั้น ทีมโฆษกกองทัพเรือ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งเป็น โฆษกพิเศษกองทัพเรือ ดังกล่าว

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK