ดูหนังออนไลน์
Business

‘บินไทย’ เข้มป้องกัน ‘โรคปอดอักเสบ’ จากไวรัสโคโรนา เพิ่มความมั่นใจผู้โดยสาร

“การบินไทย” เข้ม 7 มาตรการป้องกัน “โรคปอดอักเสบ” จากไวรัสโคโรนา เพิ่มความมั่นใจผู้โดยสาร

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และได้ออกมาตรการในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

  1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น
  2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน
  3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค
  4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน
  5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน
  6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
  7. มาตรการด้านโภชนาการ

นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบินอีกด้วย

ทั้งนี้ การบินไทยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป

NOPPHAWHAN TECHASANEE