Economics

จับตา!! ‘แบงก์ชาติ’ แจงผ่อนผันเกณฑ์ LTV บ่ายนี้

จับตา!! “ธนาคารแห่งประเทศไทย” จ่อแถลงผ่อนผันเกณฑ์ “LTV” คาดลดวงเงินดาวน์ขั้นต่ำลง เพื่อให้คนกู้มีความสามารถในการกู้มากขึ้น

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมผ่อนผันเกณฑ์การกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ในสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์แล้ว ทั้งในส่วนของสัญญา 1 และสัญญา 2โดยลดวงเงินดาวน์ขั้นต่ำลง เพื่อให้คนกู้มีความสามารถในการกู้มากขึ้น และยังลดวงเงินการสำรองสำหรับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์กล้าปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยธปท.จะมีการชี้แจงรายละเอียดในวันนี้ (20 ม.ค.)

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team