ดูหนังออนไลน์
Finance

‘กรุงไทย’ แจ้งปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 22 ก.ค.นี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB แจ้งว่า ธนาคารจะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคมนี้ ระหว่างเวลา 00.01-05.30 น. ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ได้แก่ บริการ KTB netbank บริการ KTB Corporate Online บริการ KTB Biz Payment บริการ KTB CO-OP บริการ Centralize Bill Payment บริการ SMS Alert บัตร Fleet Card บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ EDC และบัตร VISA ทุกประเภท รวมทั้งไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.ktb.co.th เว็บไซต์ www.contactcenter.ktb.co.th เว็บไซต์ www.preciousplus.ktb.co.th และเว็บไซต์ www.cb.ktb.co.th สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center หมายเลข 02 111 1111

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK