ดูหนังออนไลน์
Business

เอาใจขาเที่ยว! ‘บขส.’ เปิดเส้นทางใหม่ สนามบินอุดรฯ-วังเวียง สปป.ลาว

“บขส.” เปิดเส้นทางระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี- หนองคาย – เมืองวังเวียง เอาใจขาเที่ยว ลงเครื่องปุ๊บ ซื้อตั๋วรถทัวร์ไปลาวได้ทันที 

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้จัดเดินรถเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Feeder  Service) เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี- หนองคาย-เมืองวังเวียง สปป.ลาว แล้ว เพื่อให้บริการประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งหลักและได้รับความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองไปยังชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้สามารถสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานีและซื้อตั๋ว บขส. เดินทางต่อไปเมืองวังเวียง สปป.ลาว ได้ทันที

ทั้งนี้ เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 ไป-กลับ อุดรธานี- หนองคาย-เมืองวังเวียง สปป.ลาว มีระยะทาง 246 กิโลเมตร เปิดให้บริการทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 270-320 บาทต่อเที่ยว

สำหรับขาไป รถโดยสารออกจากต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 1 เวลา 08.30 น. ออกจากท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 09.00 น. ออกจากสถานีขนส่งหนองคาย 10.20 น. และถึงปลายทางเมืองวังเวียง สปป.ลาวในเวลา 16.30 น.

สำหรับขากลับ รถโดยสารออกจากต้นทางเมืองวังเวียง สปป.ลาว ในเวลา 09.00 น. ถึงสถานีขนส่งหนองคายในเวลา 15.00 น. ถึงท่าอากาศยานอุดรธานีในเวลา 16.20 น. และถึงสถานีขนส่งอุดรธานีในเวลา 17.00 น.

NOPPHAWHAN TECHASANEE