ดูหนังออนไลน์
Politics

‘หญิงหน่อย’ บอก ‘บิ๊กป้อม’ แก้ภัยแล้งให้ได้ผลต้องไม่โกง!!

“หญิงหน่อย” บอก ‘บิ๊กป้อม’ แก้ภัยแล้งให้ได้ผลต้องไม่โกง จี้เร่งเติมเงินในกระเป๋าเกษตรกร ขออย่าแก้แบบง่ายๆลวกๆ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ได้ทราบจากข่าวว่าวันนี้ รองนายกฯประวิตร จะนั่งหัวโต๊ะประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงจะขอฝากแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้จะไปซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจให้แย่ลง เพราะเกษตรกรซึ่งถือเป็นกำลังซื้อหลัก จะยากจนมากขึ้น จากปัญหาภัยแล้งซึ่งเกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำต่อเนื่อง มาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขจึงมี 2 มิติ คือ

1. การแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยแล้ง ด้วยการหาวิธี #เติมเงินในกระเป๋า ให้กับเกษตรกร ในช่วงที่ไม่มีรายได้จากการเพาะปลูก เพราะปัญหาภัยแล้ง โดย

1.1 เร่งจ่ายเงิน “ชดเชยภัยแล้ง” ให้กับเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้ ก่อนที่เกษตรกรจะลงมือเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรมีทุนไปประกอบอาชีพอื่น ในระหว่างที่รอฤดูฝน

1.2 จัดสรรประมาณตรงไปที่ กองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าแรงให้เกษตรกรในหมู่บ้าน ทำการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ในหมู่บ้านและไร่นา เป็นการทำให้เกษตรกรมีรายได้ ในระหว่างที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ และยังทำให้ได้สระน้ำไว้กักเก็บน้ำในฤดูฝนอีกด้วย

1.3 เร่งจัดทำแผนโซนนิ่งการเพาะปลูก เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการผลิต ไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และอากาศ รวมทั้งเป็นพืชที่ขายได้ราคาเพื่อสร้างรายได้ที่ยังยืนให้เกษตรกร

มิใช่การแก้ไขปัญหาแบบ #ง่ายๆลวกๆ อย่างที่กำลังทำอยู่ “ไม่มีน้ำก็ห้ามเกษตรกรเพาะปลูก” โดยไม่ได้หาอาชีพ หรือรายได้อะไรให้เขา เล่นบังคับอย่างเดียว โดยไม่ช่วยเหลือ ปล่อยให้ชาวบ้านต้องเผชิญทุกข์อย่างเดียวดาย

2. การแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก โดย

2.1 รัฐบาลต้องทำ “แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ” ที่มีกรอบระยะเวลาและแผนงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากที่สุดและเร็วที่สุด ซึ่งในข้อเท็จจริงประเทศไทยมีแผนบริหารจัดการน้ำแล้ว ซึ่งคิดมาตั้งแต่สมัยนายกทักษิณ และจะเริ่มทำโครงการในสมัยนายกยิ่งลักษณ์ แต่หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารก็ยกเลิกโครงการนี้ ซึ่งถ้าไม่ยกเลิก ป่านนี้หลายพื้นที่คงได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว

ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาแบบ “ไฟไหม้ฟาง” พอปัญหาเกิด ก็ค่อยมาแก้ไข อย่างเช่นในปัจจุบันเพิ่งมาเร่งขุดบ่อบาดาล ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาไม่ได้มาก เพราะไม่เพียงพอ และไม่ทันกับเวลา

2.2 รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาการทุจริต เพราะโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ที่ดำเนินการโดย อผศ. ที่รองนายกฯประวิตรกำกับดูแลในขณะนั้น มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตมากมายหลายแห่งปรากฎตามสื่อต่างๆ ว่าไม่มีการขุดลอกจริง มีเพียงการเอาแม็คโครไปขุดเพียงเล็กน้อย ซึ่งตรวจสอบได้ยากเนื่องจากไปขุดลอกในหน้าน้ำที่มีน้ำเต็มแหล่งน้ำซึ่งปกติเขาจะขุดลอกกันในหน้าแล้ง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง สามารถทุเลาเบาบางลงได้ หากรัฐบาลมีความ “ตั้งใจจริง” และมีความ “จริงใจ” ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำคือรัฐบาลต้องเร่ง #เติมเงินในกระเป๋า ให้กับเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมต่อปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีก และต้องกำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหา “ทุจริต” ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน อย่างที่มีข่าวปรากฎมาก่อนหน้านี้

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK