Business

‘แทปไลน์’ ภูมิใจช่วยลดมลพิษในอากาศ ตั้งเป้าอีก 5 ปี ธุรกิจโต20%

แทปไลน์ กับการเติบโตด้านธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ที่เป็นมิตรต่อทุกภาคส่วน ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งด้านความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุและปัญหามลพิษ จากสภาพการจราจรที่เกิดจากการขนส่งน้ำมัน ตั้งเป้าผลประกอบการโตขึ้น 20% ในอีก 5 ปี

นายชุมชนิตร จิตต์หมั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด หรือแทปไลน์ กล่าวถึงการดำเนินกิจการมาครบ 30 ปี ว่าบริษัทได้ ขนส่ง น้ำมันทางท่อมาแล้วกว่า 260,000 ล้านลิตร  หากเป็นการขนส่งโดยทางรถจะเท่ากับวันละ 1,000 เที่ยว  การขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ช่วยลดมลพิษในอากาศ ที่เกิดจากรถขนส่งได้ถึงปีละ 80,000 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกป่ามากถึง 50,000 ไร่ต่อปี

ชุมชนิตร จิตต์หมั่น

โดยท่อส่งน้ำมัน ของแทปไลน์ ส่งน้ำมันมาจากโรงกลั่น 4 แห่งที่ศรีราชาและระยอง มายังคลังน้ำมันลำลูกกา และคลัง น้ำมันสระบุรี ที่เป็นแหล่งสำรองน้ำมันและศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

สำหรับพื้นที่การส่งน้ำมันของแทปไลน์ ครอบคลุมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง คิดเป็น 60% ของความต้องการ ส่วนที่เหลือจะเป็นการขนส่งโดยผู้ประกอบการรายอื่นทั้งผู้ประกอบการประเภทท่อส่งน้ำมัน และผู้ประกอบการที่ ขนส่งทางรถบรรทุกน้ำมัน

“แม้ว่ารัฐบาลจะรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ส่วนตัวแล้วมองว่า อุตสาหกรรมน้ำมันยังมีโอกาส เติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่มองว่าน่าจะโตได้อีก 2-3% ในปีหน้า เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เมื่อมีคนเดินทางมากขึ้น ปริมาณน้ำมันที่ใช้เติมเครื่องบิน ก็จะเพิ่มขึ้น  ” นายชุมชนิตรกล่าว โดยแทปไลน์ตั้งเป้าว่าในปี 2567 การขนส่งน้ำมันทางท่อของบริษัท จะเติบโตขึ้นอีก 20% จากปัจจุบันที่มีปริมาณขนส่งอยู่ที่กว่า 14,000 ล้านลิตรต่อปี

สำหรับการดำเนินงานของแทปไลน์ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา นายชุมชนิตร กล่าวว่า เป็นการดำเนินธุรกิจที่คู่ขนานไปกับสังคมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา มั่นใจได้ว่าแทปไลน์กับชุมชนรอบคลังและแนวท่อ มีความสัมพันธ์ที่ดี สิ่งที่สำคัญ อย่างยิ่ง นอกเหนือจากการแบ่งปันและตอบแทนสังคมแล้ว คือการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ความรู้เรื่องป้ายสัญญลักษณ์ต่างๆ ตามแนวท่อเพื่อป้องกันและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เมื่อชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ก็จะช่วยเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังแนวท่อให้กับแทปไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งความร่วมมือ ระหว่าง แทปไลน์และชุมชนในลักษณะนี้ จะช่วยส่งเสริมกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพที่ทางแทปไลน์มี เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างดียิ่ง

สำหรับกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของแทปไลน์ จะเน้นในด้านการสาธารณสุข การศึกษา เยาวชน และสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากแทปไลน์จะดำเนินธุรกิจที่มีผลตอบแทนแล้ว เรายังมีจิตสำนึกที่ต้องร่วมแบ่งปัน และตอบแทนสังคม ตลอดเวลาแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 30 ในปีนี้ เราตั้งเป้าหมายว่า นอกจาก พื้นที่ที่ตามแนวท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งของแทปไลน์แล้ว เราจะขยายพื้นที่สำหรับ กิจกรรม ด้านสังคม ให้เป็นวงกว้างขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight