Sme

ผนึกกำลัง ‘บ่มเพาะสตาร์ทอัพ’ สร้างวิศวกรเปลี่ยนโลก

ครีเอตุส ลงนามเอ็มโอยู วิศวะมหิดล ผนึกพลังพัฒนาสตาร์ทอัพ อะคาเดมี มุ่งสร้างวิศวกรเปลี่ยนโลกและโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ รับยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในยุคของเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มีความต้องการบุคคลากรที่ก้าวหน้าด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีไอเดียสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สามารถต่อยอดร้างนวัตกรรมได้

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นครบวงจร เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ บ่มเพาะ สตาร์ทอัพ อะคาเดมี โดยจะเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่บัณฑิต ในการสั่งสมความรู้ความสามารถไปพัฒนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพในอนาคต

นายไตรนุภาพ จิระไตรธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยจะจัดทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายคลาสในชั้นเรียน รวมไปถึงการร่วมผลิตผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์ธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของงานวิจัย บทความทางวิชาการม กรณีศึกษา หรืองานให้คำปรึกษา ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์จริงทางธุรกิจให้กับนักศึกษา อาทิ การฝึกงาน และการนำนักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงาน

สำหรับบริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด ก่อตั้งมากว่า 39 ปี เป็นองค์กรผู้นำธุรกิจโซลูชั่นและนวัตกรรมของประเทศไทย สำหรับธนาคาร สถาบันการเงิน อุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัย ค้าปลีก โรงแรมและสำนักงาน โรงพยาบาลและผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี ปัจจุบันมียอดขายกว่า 320 ล้านบาท

ความร่วมมือดังกล่าว เนื่องจากเห็นความสำคัญของพลังความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ ในความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรามุ่งที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่ในการศึกษาและพัฒนาความรู้ สั่งสมความรู้ความสามารถไปพัฒนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพในอนาคต

นอกจากนี้ ครีเอตุส ยังมีพื้นที่อีโค ซิสเต็ม หรือระบบนิเวศที่เป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่สามารถคิด และแสดงออกได้ โดยนักศึกษาไม่ต้องเสี่ยงหรือต้องลงทุนเอง ในการดำเนินงานของโครงการบ่มเพาะ สตาร์ทอัพ อะคาเดมี เริ่มแรกจะให้คำแนะนำนักศึกษาในการจัดตั้งทีมเทคสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย หัวหน้าทีม, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น

ด้านแนวโน้มตลาดโซลูชั่นและนวัตกรรมในปี 2563 พบว่า ภาคธุรกิจอยู่ระหว่างดิสรัปตัวเอง เพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมและกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง สภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้ภาคธุรกิจมีความต้องการบุคคลากรและโซลูชั่น-นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ขององค์กร รวมถึงโซลูชั่นและนวัตกรรมหลังยุคดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะครอบคลุมพื้นฐานเทคโนโลยีหลักอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ โซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย, โซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี โมบายล์, โซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีอนาไลติกส์ และโซลูชั่นและนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีคลาวด์ เป็นต้น

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT