Economics

‘สมคิด’ สั่งลุย!! จี้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้าน

“สมคิด” สั่งเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประเดิมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสแรกปี 63 ห้ามต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า วานนี้ (15 ม.ค.) สคร. ได้จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 19 แห่ง รวมถึงผู้บริหารบริษัทในเครือเพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และให้สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2563 ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายสมคิดได้มอบนโยบายแก่รัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นในส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อน (Front – Loaded) รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายโครงการที่มี Import Content หรือการลงทุนในต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง และบริษัทในเครือให้มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

ด้านนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวอีกว่า ในปี 2563 รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนรวมจำนวน 345,141 ล้านบาท โดยเป็นกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 199,978 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 145,163 ล้านบาท โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าบางปะกงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team