ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘สิงห์’ ร่วมวงลดขยะพลาสติก ผนึกพันธมิตร ชวนลูกค้าดื่ม ‘น้ำขวดแก้ว’

น้ำดื่มสิงห์ ลุยแคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” รณรงค์ดื่มน้ำขวดแก้ว พร้อมผนึกพันธมิตรผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า แนวทางการทำตลาดน้ำดื่มสิงห์ ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งคุณภาพ น้ำดื่ม และยังมองผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งลดปริมาณขยะ จึงกระตุ้นการบริโภคน้ำดื่มขวดแก้ว เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ (Reuse) 100% ลดการใช้แล้วทิ้ง

ทั้งนี้ กระบวนการของน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วตั้งแต่ผลิตจากโรงงานจนไปถึงมือผู้บริโภค ยังมั่นใจได้ว่าก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด ขณะที่ขวดพลาสติก แบรนด์สิงห์จะเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกไม่ใช่เรื่องเลวร้าย หากผู้บริโภคแยกขยะให้ถูกต้อง มีการจัดเก็บที่ดี สามารถนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อไปได้เช่นกัน

ล่าสุด บริษัทได้จัดแคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” เพื่อชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลโลก ด้วยการชวนให้ผู้บริโภคหันมาดื่มน้ำสิงห์ในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแกนการลดขยะภายใต้กรอบ 3R ได้แก่ Reuse การนำขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำได้ ด้วยการผลิตทันสมัยและสะอาด, Reduce ลดการใช้พลาสติก ลดการสร้างขยะ และ Recycle เมื่อขวดแก้วถูกใช้ไประยะหนึ่งแล้วจะถูกนำไปผ่านกระบวนการทำลาย เพื่อผลิตขวดแก้ว ขวดใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนฝาบรรจุขวดแก้วใหม่ ให้สื่อถึงโครงการ พร้อมระบุข้อความ “เกี่ยวช่วยโลก” ลงบนฝาน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว เพื่อสื่อให้ผู้บริโภครับรู้และช่วยกันเกี่ยวเพื่อเปิดฝาขวดน้ำดื่ม แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเกี่ยวก้อยสัญญา ตอกย้ำแคมเปญให้เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

สำหรับขวดพลาสติกของน้ำดื่มสิงห์นั้น ได้เลือกใช้พลาสติก PET1 ซึ่งเป็นประเภทของพลาสติกที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดยปลายปีที่ผ่านมาได้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางฉลากน้ำดื่มสิงห์ในขวด PET ไซส์ 600, 750 และ 1,500cc. ให้รับรู้และรณรงค์ให้ช่วยแยกขวดน้ำดื่มดังกล่าว เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อไป

แคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” ของน้ำดื่มสิงห์ เป็นการตอกย้ำถึงจุดแข็งของการมีบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการดื่มน้ำในชีวิตประจำวัน หากขวดแก้วมีการเติบโตมากขึ้น ยังช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำในบ้านของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมกับพันธมิตร เช่น บริษัทในเครือบุญรอดฯ, ร้านอาหาร, โรงแรม โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย ฯลฯ ให้หันมาใช้น้ำดื่มขวดแก้ว

ปัจจุบัน น้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของแบรนด์สิงห์ มีสัดส่วนการขาย 12% และขวด PET 88% โดยน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วเป็นผู้นำตลาดครองส่วนแบ่ง 48.2% สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักคือ  องค์กรธุรกิจ ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ

ขณะเดียวกัน บริษัทจะเร่งขยายจำนวนร้านค้าพันธมิตรให้กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ รวมถึงจะเริ่มขยายตลาดไปยังผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการบริโภคน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว สามารถสั่งซื้อผ่านคอลเซ็นเตอร์ และตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านให้จัดส่งได้ อีกทั้งยังเตรียมจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคต

WANPEN PUTTANONT