Business

‘พาณิชย์’ ขอร้านยาส่งราคาขาย ทำ ‘คิวอาร์โค้ด’ ให้ตรวจสอบได้

กรมการค้าภายในรุกอีกขั้น จับมือสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย และสมาคมเภสัชกรรม ขอความร่วมมือจัดส่งราคายาที่จำหน่าย ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ และทำคิวอาร์โค้ดให้ตรวจสอบ มั่นใจช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเปรียบเทียบราคายาและเลือกซื้อยาราคาถูก เผยยังเป็นการรองรับการกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนเขียนใบสั่งยาให้ไปซื้อร้านข้างนอกด้วย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ขอให้ร้านขายยา ส่งราคาขายยามายังกรม เพื่อที่จะได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dit.go.th และจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบ เหมือนกับที่ได้ทำกับโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้นำส่งราคาซื้อขายยา และนำมาจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ดให้ตรวจสอบก่อนหน้านี้

“ต่อไปประชาชน ไม่เพียงแต่จะตรวจสอบราคาขายยาของโรงพยาบาลเอกชนว่าขายราคาเท่าไร แต่ยังสามารถตรวจสอบราคาของร้านขายยาได้ด้วย ซึ่งจะทำให้รู้ว่าควรจะซื้อยาจากที่ไหน ถ้าโรงพยาบาลเอกชนถูกกว่า ก็ซื้อที่โรงพยาบาลเอกชน แต่ถ้าที่ร้านขายยาถูกกว่า ก็มาซื้อที่ร้านขายยา ถือเป็นการทำให้สอดรับกับการกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนเขียนใบสั่งยา และให้ผู้ป่วยไปซื้อยาจากร้านขายยาข้างนอกได้”

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้ร้านขายยา นำคิวอาร์โค้ด ที่ใช้ตรวจสอบราคายาของโรงพยาบาลเอกชนไปติดไว้ที่ร้าน และต่อไปจะต้องมีคิวอาร์โค้ดที่จะใช้ตรวจสอบราคายาของร้านขายยาเพิ่มเข้าไปด้วย

ทางด้านนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมมีแนวคิดที่จะมีการเผยแพร่รายชื่อร้านขายยาที่ได้มาตรฐานทางเว็บไซต์ของกรม เพื่อให้ประชาชนนำใบสั่งยาจากโรงพยาบาลมาซื้อยาได้เอง ตามรายชื่อร้านยาที่ได้มาตรฐาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลเอกชนมักอ้างว่าร้านขายยาที่มีมาตรฐานมีน้อย จ่ายยาได้ไม่เหมือนโรงพยาบาล

ขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากสมาคมเภสัชกรรม แต่เท่าที่ได้ข้อมูลจนถึงขณะนี้ มีร้านขายยาจำนวนมากที่มีมาตรฐานจีพีพี หรือมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชชุมชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว

การเคลื่อนไหวดังกล่าว เกิดขึ้นหลังคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศว่า ในใบสั่งยาที่โรงพยาบาลเอกชนออกมาให้ประชาชนไปซื้อยาได้เองนั้น จะต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาด หรือปริมาณ จำนวน วิธีใช้ ระยะเวลาในการใช้ และใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วย หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team