CEO INSIGHT

CEO ใหม่ ‘เชลล์’ ชูคอนเซปต์ ‘Trusted Partner’ กระชับมิตรทุกภาคส่วน 

CEO ใหม่ “เชลล์” เดินหน้าพลังงานสะอาด ประสิทธิภาพสูง ดีต่อสิ่งแวดล้อม วางคอนเซปต์  “Trusted Partner” กระชับความสัมพันธ์ทุกภาคส่วน 

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แต่งตั้ง “นายปนันท์ ประจวบเหมาะ”  ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยเข้ามาสานต่อภารกิจ และความสำเร็จ ต่อจากนายอัษฎา หะรินสุต ซึ่งครบวาระการบริหารงาน เมื่อ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นายปนันท์ กล่าวสั้นๆว่า การได้รับมอบหมาย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเชลล์ ถือเป็นเกียรติ และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตการทำงาน สำหรับเป้าหมายหลักของตนเองในตำแหน่งนี้ คือการส่งเสริมให้เชลล์ ประเทศไทย ส่งมอบพลังงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

” ผม และทีมงานพร้อมสร้างความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนด้วยแนวทางการทำงานแบบ “Trusted Partner” โดยเราจะร่วมขับเคลื่อน การเข้าถึงพลังงานสะอาด ประสิทธิภาพสูง และดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณความไว้วางใจจากทุกท่าน ในการให้โอกาสเชลล์ ได้ตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์พลังงานอื่นๆ ด้วยดีเสมอมา บนหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ ตลอดจนการให้เกียรติผู้อื่น เชลล์จะยังคงเคียงข้างประเทศไทยเพื่อเติมสุขให้ทุกชีวิต ในปีที่ 128 นี้ และต่อๆไป “

สำหรับมุมมองต่อพลังงานในยุคใหม่ นายปนันท์ ระบุว่า เราทุกคนต่างตระหนักดีว่า พลังงานมีความสำคัญ ต่อการดำรงชีวิต และเป็นที่ต้องการ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย ในขณะเดียวกัน ทุกคนสามารถร่วมกันบรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผลักดันการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ทั้งนี้ นายปนันท์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมงาน กับบริษัทเชลล์มานานกว่า 28 ปี ก่อนได้รับตำแหน่งประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีบทบาทสำคัญในการดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ คู่กับการบริหารด้านการเงิน อีกทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนงานที่หลากหลาย

อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน การบริหารงานบุคคล การขาย การตลาด การพัฒนาธุรกิจในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยครอบคลุมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจยางมะตอย นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของเชลล์อีกหลายบริษัท ทั้งในและต่างประเทศด้วย

นายปนันท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทสาขาการเงินและบัญชี จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท สหรัฐ

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB