General

‘คมนาคม’ สั่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เร่งกวดขันรถปล่อยมลพิษ

“คมนาคม” สั่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้กรมขนส่งทางบกเข้มตรวจสอบ-บังคับใช้กฎหมายกับคนปล่อยมลพิษ วอนประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวมาหารือ พร้อมทั้งแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ต้องเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยมีรองนายกรัฐมนตรี 1 ท่านมาเป็นประธาน เพื่อที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเร่งรัดกำหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลภาวะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 เกินมาตรฐานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนต่อไป

“วันนี้ปัญหา 70% ของ PM 2.5 เกิดจากยานพาหนะ เราจะวางมาตรการอย่างไร แต่ทั้งหมดต้องดูสภาพความเป็นจริง ต้องมีแผนระยะสั้น กลาง ยาว ให้ชัดเจน ว่าแผนของเราในการเดินไปสู่อนาคต ที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้จบจะทำอย่างไร ในส่วนของคมนาคมตอนนี้ชัดเจนว่า อำนาจหน้าที่นั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ทำหน้าที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย (Regulator) อยู่แล้ว โดยได้สั่งการไปยังนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. ที่จะต้องจริงจังในเรื่องนี้ ต้องรายงานทุกวัน และต้องแถลงข่าวทุกวันว่า สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในเรื่องที่สร้างให้เกิดมลภาวะอย่างจริงจัง แม้ว่าเป็นรถของรัฐก็ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะมีการตรวจเช็คสภาพรถทุกคัน หากพบว่ารถคันไหนไม่ผ่านการตรวจ จะไม่ให้นำออกมาวิ่งอย่างเด็ดขาด โดยในส่วนของ รถโดยสาร (รถทัวร์) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ก็เช่นกัน โดยมองว่าสิ่งเหล่านี้ จะดำเนินการอย่างจริงจังแน่นอน ซึ่งในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมในการแก้ปัญหา PM 2.5 นั้น ยืนยันว่า ได้ดำเนินการตรวจ และและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่

“ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่า หากต้องการให้เรื่องนี้สำเร็จได้นั้น จะต้องช่วยกัน เมื่อท่านรู้ว่ารถของท่านทำให้เกิดมลภาวะ ควรเอารถไปเช็คว่ามีความพร้อมในการนำออกมาวิ่งหรือไม่ เราต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องระชาชนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบกับทุกคน ใครสร้างก็ต้องช่วยกันลด แก้ไขปัญหา ในส่วนของกรมขนส่งฯ ก็ไม่อยากไปจับใคร สิ่งสำคัญ คือ ทุกคนต้องช่วยกัน” นายศักดิ์สยามกล่าว

สำหรับกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกกฎข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป (ยกเว้นรถบรรทุกอาหารสด) ห้ามเดินรถในเส้นทางถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกในวันคี่โดยเด็ดขาด แต่อนุญาตให้เดินรถเข้ามาในวันคู่ ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ตามมาตรา 144 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น

ส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงแนวคิดหนึ่ง ซึ่งต้องดูภาพรวม หากมีการนำเสนอเข้า ครม. กระทรวงคมนาคมก็จะให้ความเห็น เพราะเรื่องนี้กระทบกับประชาชนทั้งหมด ไม่ต้องการเห็นประชาชนใส่หน้ากากกันฝุ่นละออง เพราะจะทำให้ประเทศไทยดูไม่น่าอยู่

โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายการจำกัดเวลารถบรรทุก ซึ่งมองว่าดีกว่าการห้ามวิ่งในวันคู่วันคี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องทำให้เป็นระบบ เนื่องจากทางผู้ประกอบการได้แสดงความเห็นว่า หากมีการจำกัดเวลาแล้ว ควรมีจุดจอดรถรองรับ ซึ่งตนได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) พร้อมทั้งสั่งการให้ดำเนินการสร้างจุดพักรถ (Rest Area) บริเวณรอบวงแหวน และมีแนวทางให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ไม่ใช่รัฐต้องไปลงทุน สิ่งเหล่านี้มองว่าเกิดขึ้นได้

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE