CSR

หลักทรัพย์บัวหลวงจัดโครงการนักศึกษาเรียนรู้เรื่องหุ้น

บรรยากาศการอบรมโครงการ “The Stock Master University”

จากความสำเร็จที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานการลงทุนที่ถูกต้อง ในปีนี้บริษัทฯยังได้ริเริ่มโครงการ “The Stock Master University” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหลักทรัพย์บัวหลวง และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน

โครงการ “The Stock Master University” เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น จากประสบการณ์ของกูรูมืออาชีพหลักทรัพย์บัวหลวง นอกจากความรู้ด้านการลงทุนแล้ว นักศึกษายังได้ทดลองทำการซื้อขายจำลองผ่านโปรแกรม Click2Win และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาสาสมัคร เข้ามาเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมและประสานงานให้กับโครงการ เพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างความพร้อม ก่อนจะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของหลักทรัพย์บัวหลวง และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงตลอดทั้งโครงการ

บรรยากาศการอบรมโครงการ “The Stock Master University”

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา จากการเรียนจากตำราในห้องเรียนมาสู่การเรียนกับมืออาชีพ เพื่อจะได้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยบริษัทได้สนับสนุนความรู้ด้านการลงทุน ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของเหล่ากูรูหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้การลงทุน การวางแผนการเงินที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนให้กับนักศึกษา โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน ภายใต้โครงการ “The Stock Master University ” ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมนี้กับนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้เข้ามาเติมเต็มความรู้ด้านการลงทุน ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี และอีกเรื่องที่น่าภูมิใจ คือ ในส่วนของนักศึกษาที่ร่วมเป็นทีมงานของโครงการนี้ ได้แสดงออกถึงความสามารถในการทำงานได้ดีกว่าที่อาจารย์คาดคิดไว้มาก แสดงให้เห็นว่า โครงการนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน

บรยากาศการอบรมโครงการ “The Stock Master University”

นายพงษ์สรร นิพัทธ์นิธิเมธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาที่รับอาสาเป็นทีมงานประสานงานโครงการ เล่าว่า การฝึกงานเสมือนจริงนับเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เพราะได้เรียนรู้ ทั้งวิธีคิด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนก้าวสู่การทำงานจริงในอนาค

นางสาววรัญญา จันทร์โฮง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว่า โครงการนี้ได้เข้ามาช่วยปูพื้นฐานด้านการลงทุนที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา ซึ่งยากมากที่จะมีมืออาชีพเข้ามาให้ความรู้อย่างจริงจังถึงในรั้วมหาวิทยาลัย และเมื่อโอกาสนี้มาถึงจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการ เพราะในอนาคตความรู้เหล่านี้จะผลักดันให้เราก้าวสู่โลกของการลงทุนและการวางแผนทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพ

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์