Business

‘ซีพี ออลล์’ เปิดเทรนด์โลก ‘เอไอ’ สู่การพัฒนาเยาวชนไทย

เมื่อ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ พัฒนาขึ้นจนสามารถเข้ามาช่วยงานมนุษย์แทบทุกแวดวง ทุกอุตสาหกรรม หลายอย่างที่เคยเป็นเพียง “แนวคิด” ก็ได้รับการพัฒนาและเนรมิตให้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องรถยนต์ไร้คนขับ ที่เริ่มมีการพูดถึงในไทย และมีการนำมาวิ่งจริงๆ ในต่างประเทศ

ดังนั้น การเตรียมเยาวชนให้มีทักษะและคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งเป็น “ผู้พัฒนาเอไอ” และ “ผู้ใช้เอไอ” จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งของทุกประเทศทั่วโลก เป็นเหตุให้ซีพี ออลล์ และพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU), มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) รวมพลังกันจัดค่าย “CREATIVE AI CAMP” ภายใต้แนวคิด “I AM AND AI FOR I AM”

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า เยาวชนถือเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต และเป็นกลุ่มที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Seamless AI and Lifeหรือยุคที่ เอไอ เข้ามาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันแบบไร้รอยต่อ

ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรต้องเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ทั้งทักษะที่จำเป็นสำหรับการรับมือความเปลี่ยนแปลง ทักษะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อไม่ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้อง

“ซีพี ออลล์และพันธมิตรต่างยึดมั่นในจุดยืนว่า เอไอ ต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนงานของมนุษย์ ไม่ใช่แทนที่มนุษย์ วันนี้ เอไอ ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เราต้องเตรียมพร้อมสังคมให้อยู่ร่วมกับเอไอ โดยเป็นผู้ใช้ เอไอ ไม่ใช่โดน เอไอ ใช้ ค่าย CREATIVE AI CAMP คือก้าวสำคัญก้าวหนึ่ง ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคม” นายก่อศักดิ์ กล่าว

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

รศ.ดร.มาร์เชโล อัง ผู้อำนวยการ Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) หนึ่งในพันธมิตรหลักจัดค่าย CREATIVE AI CAMP บอกว่า ในสิงคโปร์เอง เอไอ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เช่น การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ ล่าสุด รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศให้พื้นที่ฝั่งตะวันตกของสิงคโปร์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 1 ใน 3 ของประเทศ เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับได้แล้ว

นอกจากนี้ ภายในปี 2565-2566 สิงคโปร์ยังมีเป้าหมายจะนำรถยนต์ไร้คนขับเข้ามาให้บริการแทนรถสาธารณะ ทั้งรถประจำทาง รถแท็กซี่ เพื่อให้ผู้คนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งรถส่วนตัว เป็นการแก้ปัญหาการจราจรให้กับประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสิทธิประโยชน์ให้แก่บริษัทที่เข้ามาดำเนินการเรื่องรถยนต์ไร้คนขับด้วย

“ในฐานะที่ผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอายุมากกว่า เราจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ในเรื่องเอไอ เหมือนกับเรื่องการทำอาหาร ยิ่งเรามีเครื่องปรุง มีส่วนผสมที่หลากหลาย เราก็อาจทดลองทำอาหารจานหนึ่งออกมาได้หลากหลายรูปแบบ จนได้รสชาติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาหารจานนั้นๆ เช่นกัน”รศ.ดร.มาร์เชโล อัง กล่าว

ขณะเดียวกัน เมื่อเยาวชนมีความรู้ มาช่วยกันคิด ก็ยิ่งเพิ่มส่วนผสมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมด้วย เอไอ นำไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นี่จึงเป็นเหตุให้NUS เข้ามามีส่วนร่วมจัดค่าย CREATIVE AI CAMP อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

มาร์เชโล อัง

ขณะที่ รศ.ดร.หาน เซี่ย หลง อาจารย์ประจำคณะการจัดการข้อมูล มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU) หนึ่งในพันธมิตรหลักจัดค่าย CREATIVE AI CAMP บอกว่า เรื่อง เอไอ ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคน รวมถึงเยาวชนควรต้องศึกษาหาความรู้เอาไว้ เนื่องจาก เอไอกำลังเข้ามามีบทบาทต่อภาคส่วนต่างๆ อย่างมาก เช่น ในจีนเอง เอไอ ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบให้กับหลายภาคส่วนในจีนแล้ว

ในด้านการศึกษา ปัจจุบัน วิชาเกี่ยวกับเอไอ ได้รับการยกระดับให้กลายเป็นวิชาหลักในมหาวิทยาลัยของจีนแล้ว เยาวชนซึ่งเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับยุคอินเทอร์เน็ตและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคตอันใกล้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เอไอ

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT