ดูหนังออนไลน์
General

‘สวดมนต์ข้ามปี’ ประชาชนขอพรให้เศรษฐกิจดีบ้านเมืองสงบสุข

“ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจประชาชนสวดมนต์ข้ามปี ขอพรให้เศรษฐกิจดี บ้านเมืองสงบสุข สุขภาพแข็งแรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “สวดมนต์ข้ามปี” เมื่อสอบถามถึง สิ่งที่ขอเพื่อประเทศชาติในการสวดมนต์ข้ามปี พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 79.5% ขอให้เศรษฐกิจดี ค้าขายดี หากินไม่ขัดสน รองลงมาคือ 74.6% ขอให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่วุ่นวาย 66.5% ขอให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม 64.3% ขอความรักความสามัคคีของคนในชาติ 62.7% ขอแก้ปัญหาสังคม เยาวชน ยาเสพติด การศึกษา 40.2% ขอความยุติธรรมและความเป็นธรรม 39.4% ขอความช่วยเหลือเกื้อกูล มีไมตรีจิตต่อกัน และ 13.1% ขออื่น ๆ เช่น สิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้คนไทยรักชาติ เสียสละ เป็นพลเมืองที่ดี เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงสิ่งที่ขอเพื่อตัวเองในการสวดมนต์ข้ามปี พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 82.1% ขอให้ร่ำรวย เฮง ๆ งานดี เงินดี รองลงมาคือ 79.2% ขอสุขภาพแข็งแรง 70.5% ขอเสริมบารมี ได้เลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง 68.8% ขอครอบครัวมีความสุข ไม่มีปัญหาครอบครัว 57.1% ขอลูกหลาน ญาติพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุข 55.9% ขอเจอแต่คนดี ๆ 51.3% ขอได้สมหวังตามที่ปรารถนา และ 14.5% ขอ อื่น ๆ ได้รับแต่สิ่งดี ๆ ได้งานใหม่ พ่อแม่สุขภาพดี หายป่วยหายไข้ มีชีวิตที่ดี เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวด้วยว่า ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll พบว่า การรณรงค์สวดมนต์ข้ามปีเข้าถึงคนในโลกโซเชียลมากถึง 39,432,050 คนหรือประมาณ สามสิบเก้าล้านคนเศษและส่วนใหญ่หรือ 96.5% ตอบรับการสวดมนต์ข้ามปีในทางบวก ในขณะที่เพียง 3.5% เท่านั้นที่ตอบรับในทางลบเพราะอาจจะไม่มีเวลาและมีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถอยู่สวดมนต์ข้ามปีได้

ภาพจาก Thai MCulture

ทั้งนี้ การสวดมนต์ข้ามปีกำลังกลายเป็นพลังแห่งความศรัทธาที่ขับเคลื่อนประเทศชาติและประชาชนให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้โดยประชาชนส่วนใหญ่ขอเศรษฐกิจดีและบ้านเมืองสงบสุขในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เช่นกันที่ขอเพื่อตัวเองจะได้ร่ำรวย เฮง ๆ รับปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าเสริมบารมีได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งบ่งบอกถึงความต้องการของประชาชนที่จะก้าวเดินต่อในปีหน้านี้ได้อย่างดีว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังคิดและจะทำอะไรเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของตัวเองและความอยู่รอดของประเทศชาติ

The Bangkok Insight Editorial Team