ดูหนังออนไลน์
Economics

เทียบท่าแล้ว! LNG ล็อตแรก 65,000 ตัน เปิดศักราชเสรีกิจการก๊าซไทย

เทียบท่าแล้ว ! เรือบรรทุก LNG ลำแรก 65,000 ตัน ประเดิมนโยบายเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติของไทย ล็อตแรกส่งเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 -โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 กฟผ.มั่นใจช่วยค่าไฟถูกลง 0.01 สตางค์ต่อหน่วย เตรียมนำเข้าเองล็อตต่อไปอีก 1 ล้านตันต่อปี 

วันนี้ (28 ธ.ค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด จัดพิธีฉลองรับ “เรือ Seri Angkasa” บรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG) ลำแรก ปริมาณ 65,000 ตัน โดยมีนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะกรรมการ กฟผ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mr.Ezhar Yazid Jaafar ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด (PLL) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. นายโชคชัย ธนเมธี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง

นางสาวนันธิกา กล่าวว่า ยินดีกับ กฟผ. และ บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ที่ได้เป็นผู้จัดหา และนำเข้า LNG รายแรกตามนโยบายการเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม จากเดิมที่มี ปตท. เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียวตั้งแต่ปี 2554 จนกระทั่ง กฟผ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทำหน้าที่เป็น Shipper รายใหม่ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อปี 2560

โดยพิธีฉลองรับเรือ LNG ลำแรกในวันนี้ เป็นความสำเร็จทางด้านพลังงานของประเทศไทย พิสูจน์ว่าสถานี LNG และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย มีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติในอนาคต

ด้านนายวิบูลย์ เสริมว่า แสดงความยินดีกับ บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ที่เป็นผู้ชนะการประมูลราคานำเข้า LNG ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามของรัฐบาล ที่มอบหมายให้ กฟผ. เป็น Shipper รายใหม่ ในการดำเนินการจัดหา LNG ปริมาณ 65,000 ตัน จำนวน 2 ลำเรือ รวม 130,000 ตัน ซึ่งการนำเข้า LNG ล็อตแรกในวันนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีของการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

สำหรับการนำเข้า LNG ของกฟผ.ในล็อตต่อไปนั้น จะเป็นสัดส่วนที่เหลือจากการทำสัญญาซื้อก๊าซฯจากปตท. (Global DCQ) 5 ล้านตันต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกฟผ.ได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันกฟผ.ต้องการใช้ก๊าซฯในโรงไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 6 ล้านตันต่อปี ดังนั้นส่วนที่เหลือประมาณ 1 ล้านตันต่อปี กฟผ.จะนำเสนอคณะกรรมการกฟผ.เพื่ออนุมัติให้นำเข้าต่อไป ทั้งนี้ไม่นับรวมโรงไฟฟ้าใหม่ 7 แห่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) 2018 ที่ต้องการอีกประมาณ 3.5 ล้านตันต่อปี ที่จะต้องวางแผนการนำเข้า LNG ต่อไป

ส่วนกรณี LNG 1.5 ล้านตันตามสัญญาระยะ 8 ปี ที่ บริษัท PETRONAS LNG ชนะประมูลเช่นกัน แต่กพช.มีมติให้ยกเลิกนั้น ขณะนี้กฟผ.อยู่ระหว่างการรอหนังสือทางการจากที่ประชุมกพช. ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องนำเข้าครม. และคณะกรรมการกฟผ.ตามลำดับ เพื่อยกเลิกการประมูลอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงถือว่า ณ ตอนนี้ จึงถือว่ายังไม่มีการเจรจา ยกเลิกประมูลล็อตดังกล่าว กับบริษัท PETRONAS LNG

Mr.Ezhar Yazid Jaafar

ขณะที่ Mr.Ezhar Yazid Jaafar ระบุว่า บริษัท PETRONAS LNG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็น ผู้จัดหา LNG แบบ Spot ครั้งนี้ ให้กับ กฟผ. ตามนโยบายรัฐบาลในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ และความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเข้า LNG ครั้งนี้ จะดำเนินไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จ ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าประสงค์ไว้ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ กฟผ. และหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศอีกในโอกาส ส่วน LNG 1.5 ล้านตันตามสัญญาระยะ 8 ปีนั้น เรามีแนวทางที่จะยืนราคาการประมูลที่ 7.32 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียูไปอีก 2-3 เดือน เพื่อรอกฟผ.ตัดสินใจ

ทั้งนี้การนำเข้าครั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการจัดหา LNG ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้ กฟผ. จัดหา LNG แบบตลาดจร (Spot) ในปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน โดย LNG ล็อตแรกนำเข้าในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกสูง (Peak) และเดือนเมษายน 2563 เป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกต่ำ (Off-Peak)

โดยเมื่อเรือ LNG เทียบท่า กฟผ. จะทำการแปลงสภาพ LNG จากของเหลว ให้เป็นก๊าซส่งเข้าสู่ท่อส่งก๊าซของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งก๊าซไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ซึ่งจากการคำนวณจะช่วยให้ค่าไฟฟ้ามีราคาถูกลงประมาณ 0.01 สตางค์ต่อหน่วย และเรือลำที่ 2 เดือนเมษายน 2563 จะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1 จะช่วยทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงประมาณ 0.42 สตางค์ต่อหน่วย รวมนำเข้า 2 ลำเรือ 130,000 ตันช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงเฉลี่ย 0.2 สตางค์ต่อหน่วย

การนำเข้า LNG วันนี้ (28 ธ.ค.) กฟผ. และ บริษัท PETRONAS LNG LTD. (PLL) ได้มีพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปริมาณ 130,000 ตัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ มี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมแลกสัญญากับ Mr.Ezhar Yazid Jaafar ประธานกรรมการบริหารบริษัท PETRONAS LNG LTD. (PLL) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันการจัดหา LNG และเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (LNG Hub) ต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB