ดูหนังออนไลน์
Business

‘พาณิชย์’ เคาะส่วนต่าง ‘ประกันรายได้ข้าว’ งวด 8

วันนี้ (28 ธ.ค.) นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 8 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 7,772 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 2,227 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 9,516 ได้รับส่วนต่างตันละ 1,483 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,628 ได้รับชดเชยตันละ 371 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 13,734 บาท ได้รับชดเชยตันละ 265 บาท

ผลจากการคำนวณส่วนต่างงวดที่ 8 นี้จะทำให้เกษตรกรบางรายได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินสูงสุดรวม 66,836 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมได้เงินสูงสุดรวม 37,087 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินสูงสุดรวม 5,198 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้เงินสูงสุดรวม 4,243 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2563 รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งข้าว ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด ร่วมกับมาตรการเสริมเพื่อผลักดันราคาผลเกษตรกรให้สูงขึ้น และจะทำให้จำนวนงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ลดลง  ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังมีแผนเดินหน้าการผลักดันตัวเลขการส่งออกโดยเฉพาะพืชผลการเกษตรในปี 2563 ไปทั่วโลก และวางแผนด้านมาตรการเสริมสำหรับการช่วยเหลือพืชผักผลไม้ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการประกันรายได้อย่างเต็มที่ต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team