ดูหนังออนไลน์
General

วอนนายกฯ สางปัญหา ‘สหกรณ์รถไฟ’ หวั่นลามกระทบสหกรณ์อื่นเจ๊งระนาว

สหกรณ์ฯการยาง ร้องนายกฯ เร่งแก้สภาพคล่องสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ แนะถอดคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เพื่อตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเข้าสะสางปัญหา ก่อนลามกระทบ 32 สหกรณ์ และ 6 ชุมนุมสหกรณ์

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมพาส นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมตรีเป็นผู้รับเรื่อง เพื่อขอให้เร่งพิจารณาให้ นายพิเชษฐ์ พิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ถอดถอนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และขอให้ นายโอภาส ทองยงค์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่อนผันการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ขณะที่ นายวัชระ ในฐานะผู้ได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเสนอ 2 เรื่องได้แก่ 1.ขอให้ถอดถอนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟโดยเร็วที่สุด และแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดชั่วคราวเข้าไปแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ อย่างเด็ดขาด และ 2. ขอผ่อนปรนการตั้งค่าเผื่อหนี้เงินกู้สงสัยจะสูญแก่สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทยและสหกรณ์ เจ้าหนี้เงินกู้

สำหรับปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ปัจจุบันส่งผลกระทบคิดเป็นมูลค่าถึง 23,000 ล้านบาท ซึ่งจะกระทบต่อประชาชน และระบบการเงินของประเทศในวงกว้าง ดังนั้น จึงต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาสหกรณ์ก่อนที่จะล้มและลามถึงระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เพราะเกี่ยวเนื่องถึง 15 สหกรณ์ สมาชิกกว่า 70,000 คน และปัญหาดังกล่าวได้ยืดเยื้อมากว่า 2 ปีแล้ว

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ กำลังประสบปัญหาการดำเนินงานและขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีภาระที่จะต้องติดตามหนี้สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์ฯ คืนมากว่า 2,300 ล้านบาท ตลอดจนต้องชำระหนี้เงินฝากและหนี้เงินกู้ยืมคืนแก่สหกรณ์ภายนอกรวมกว่า 15 สหกรณ์ แยกเป็นหนี้เงินฝาก ประมาณ 2,270 ล้านบาท และหนี้เงินกู้ประมาณ 816 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังพบว่า คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟชุดปัจจุบัน ยังจงใจหาเหตุที่จะปฏิเสธการชำระหนี้จากสหกรณ์เจ้าหนี้เงินกู้ทั้ง5 สหกรณ์ จากทั้งหมด 6 สหกรณ์ เป็นเงินกว่า 783 ล้านบาท โดยอ้างว่าสัญญากู้ยืมเงินไม่สมบูรณ์เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ต้องลงนามโดยกรรมการเท่านั้น แต่ผู้จัดการสหกรณ์ไม่ร่วมลงนามในสัญญาในฐานะผู้แทนสหกรณ์ด้วย จึงไม่ผูกพันสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ทั้งที่สหกรณ์ได้รับเงินอยู่จริงและมีการทำบันทึกข้อตกลงรับยอดหนี้ และปรับปรุงหนี้โดยประธานกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ลงนามสมบูรณ์ตามข้อบังคับแล้ว

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าหนี้และในฐานะผู้แทนสหกรณ์ เจ้าหนี้เงินกู้อื่น จึงเข้ายื่นร้องเรียนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดผลกระทบเป็นระบบลูกโซ่ไปยังสหกรณ์อื่นอีกกว่า 32 สหกรณ์ และ 6 ชุมนุมสหกรณ์ ที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย และบรรดาสหกรณ์เจ้าหนี้เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ตลอดจนกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์อีกหลายหมื่นคน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team