‘คมนาคม’ สั่งหยุดก่อสร้าง ‘ถนน-รถไฟฟ้า’ เปิดทางการจราจรไหลลื่นช่วงปีใหม่

“คมนาคม” สั่งผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้าง “ถนน-รถไฟฟ้า” คื … อ่านเพิ่มเติม ‘คมนาคม’ สั่งหยุดก่อสร้าง ‘ถนน-รถไฟฟ้า’ เปิดทางการจราจรไหลลื่นช่วงปีใหม่