ดูหนังออนไลน์
Business

ทอท. ดันขยาย ‘สนามบินเชียงใหม่’ ด้าน ‘บินไทย’ ตั้งเป้าลงนาม MRO ปลายปีหน้า

ทอท. ชงขยาย “สนามบินเชียงใหม่” เฟส 1 วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน ด้าน “บินไทย” ไฟเขียวคัดเลือกเอกชนร่วมโครงการ MRO คาดลงนาม ส.ค. ปีหน้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการสำคัญทางอากาศที่หน่วยงานกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ว่า ในปีงบประมาณ 2563 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จะเปิดประมูลโครงการพัฒนาสนามบินภูมิภาคทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินกระบี่, สนามบินสุราษฎร์ธานี, สนามบินนราธิวาส และสนามบินบุรีรัมย์ วงเงินรวม 3.4 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะลงนามสัญญากับผู้รับเหมาได้ภายในกลางปี 2563 จากนั้นจะเปิดให้บริการได้ในปี 2565-2566

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. อยู่ระหว่างเสนอโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ในสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเดิมเรียกว่าโครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 (Terminal 2) วงเงิน 4.1 หมื่นล้านบาท และโครงการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่เฟสที่ 1 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม พิจารณา

คาดลงนาม MRO ครึ่งหลังปี 63

ด้านบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างทบทวนโครงการจัดหาเครื่องบิน ระหว่างปี 2562-2569 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแหล่งเงินทุน ซึ่งตามแผนจะต้องเสนอให้คระกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย พิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2563

นอกจากนี้ บอร์ดการบินไทยมีมติเห็นชอบร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) อู่ตะเภา มูลค่า 4.4 พันล้านบาท โดยการบินไทยถือหุ้น 2.2 พันล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 และเปิดดำเนินการได้ภายในเดือนเมษายน 2566

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้เสนอโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาวงเงิน 2,715 ล้านบาท ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา จากนั้นกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

NOPPHAWHAN TECHASANEE