ดูหนังออนไลน์
Business

‘ไออาตา’ หนุนลงทุน ‘เทอร์มินอล 2’ ลดความแออัดสนามบินสุวรรณภูมิ

ผลการศึกษา “ไออาตา” ชี้ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ควรลงทุน “เทอร์มินอล 2” เพราะช่วยลดความแออัด แถมไม่กระทบบริการ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิที่เหมาะสม โดยผลการศึกษาแล้วเสร็จราวปลายเดือนพฤศจิกายน 2562

ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่า โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเดิมเรียกว่าโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 (Terminal 2) เป็นทางเลือกในการพัฒนาที่มีความเหมาะสมมากกว่าโครงการพัฒนาส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 ด้านทิศตะวันตกและตะวันออก (East & West Wings) เพราะโครงการ North Expansion จะดำเนินการบนพื้นที่ว่างเปล่าทางทิศเหนือของสนามบิน แต่โครงการลงทุน East & West Wings จะดำเนินการในอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน ซึ่งจะกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร

นอกจากนี้ ผลการศึกษาสรุปว่า โครงการ North Expansion จะช่วยบรรเทาความแออัดในอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้สนามบินสุวรรณภูมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงสามารถดำเนินโครงการ East & West Wings ได้ในภายหลัง

NOPPHAWHAN TECHASANEE