ดูหนังออนไลน์
Politics

ศาลยกฟ้อง ‘ธนาธร’ ฟ้อง ‘7 กกต.’ กรณีเร่งรัดคดีถือหุ้นสื่อ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยกคำร้องกรณี “ธนาธร” ฟ้อง “7 กกต.” เร่งรัดคดีถือหุ้นสื่อวี-ลัค

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลนัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้อง คดีหมายเลขดำ อท.168/2562 ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต., นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี, นายปกรณ์ มหรรณพ, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งหมดเป็น กกต.เป็นจำเลยที่ 1-7 ในความผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 69 และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 , 89

โดยคดีนี้ นายธนาธร ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนโจทก์ฟ้องว่า ช่วงประมาณวันที่ 25 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2562 ต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งหมดดำเนินการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะมีคำสั่งให้มีการดำเนินคดีเลือกตั้งต่อโจทก์ กรณีกล่าวหาโจทก์ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยที่การแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความ แต่กลับเร่งรัดการลงมติและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ในดำเนินคดีแก่โจทก์ ไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่าโจทก์กระทำการตามที่มีการสืบสวนไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 41 ซึ่งพฤติการณ์การกระทำนั้นมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขั้นตอนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.มาตรา 41 จึงเป็นการประพฤติมิชอบ

โดยก่อนหน้านี่ศาลได้มีคำสั่งให้เลขาธิการ กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารส่งศาลพิจารณาภายในวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิเคราะห์คำฟ้องโจทก์ ประกอบพยานหลักฐาน และเอกสารต่างๆ แล้วมีคำสั่งให้ยกฟ้องคำฟ้องโจทก์ในชั้นตรวจคำฟ้อง

The Bangkok Insight Editorial Team