General

เช็คก่อนเดินทาง! ‘ทางหลวง’ เปิดชื่อถนน 43 สายเสี่ยงอุบัติเหตุ

เช็คก่อนเดินทางปีใหม่! “ทางหลวงเปิดชื่อถนน 43 สายเสี่ยงอุบัติเหตุ ศักดิ์สยามย้ำมาตรการความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ ทล. เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเต็มที่ทุกด้าน ประชาชนต้องได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

หนึ่งในมาตรการของ ทล. ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่ 2563  ภายใต้สโลแกนของกระทรวงคมนาคม “ใส่ใจกำลังสาม  เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” คือมาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ เพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยง / จุดอันตราย ปิดจุดกลับรถ / ทางร่วมทางแยกบูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ  ซึ่งปีนี้มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 43 สายทาง 53 แห่ง ดังนี้

1.จุดเสี่ยงที่เกิดจากขับเร็ว/มีกิจกรรม 2 ข้างทาง 19 สายทาง 24 แห่ง ได้แก่

 • ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ – ปากทางท่าลี่ กม.ต้น 25+000 กม.ท้าย 30+000  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • ทางหลวงหมายเลข 11 อุโมงค์ – กองบิน 41  กม.ต้น 550+000 กม.ท้าย 555+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • ทางหลวงหมายเลข 11 ภาคเหนือ – ขุนตานกม.ต้น 475+000 กม.ท้าย 480+000  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • ทางหลวงหมายเลข 1 พาน – สันทรายหลวง   กม.ต้น 915+000 กม.ท้าย 920+000  พื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • ทางหลวงหมายเลข 1021 แม่ต๋ำ – บ้านใหม่  กม.ต้น 15+000 กม.ท้าย 20+000 พื้นที่จังหวัดพะเยา
 • ทางหลวงหมายเลข 22 กุรุคุ – นครพนม กม.ต้น 235+000 กม.ท้าย 240+000 พื้นที่จังหวัดนครพนม
 • ทางหลวงหมายเลข 212 ย้อมพัฒนา – นาโพธิ์ กม.ต้น 420+000 กม.ท้าย 425+000 พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
 • ทางหลวงหมายเลข 12 กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดตาก
 • ทางหลวงหมายเลข 2 โนนสะอาด – อุดรธานี  กม.ต้น 440+000 กม.ท้าย 445+000 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
 • ทางหลวงหมายเลข 221 แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 60+000 กม.ท้าย 65+000 พื้นที่จังหวัดหลวงศรีสะเกษ
 • ทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี – ตาลเดี่ยว   กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดสระบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 3188 ท่าเยี่ยม – ขอนหอมกม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000พื้นที่จังหวัดสระบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนแจง – สุพรรณบุรี   กม.ต้น 100+000 กม.ท้าย 105+000 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 305 ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000  พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 • ทางหลวงหมายเลข 303 ราษฎร์บูรณะ –       พระสมุทรเจดีย์ กม.ต้น 10+000 กม.ท้าย 20+000  พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • ทางหลวงหมายเลข 35 แสมดำ –สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่ง –นาโคก กม.ต้น 25+000 กม.ท้าย 35+000 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทางหลวงหมายเลข 3091 อ้อมน้อย –สมุทรสาคร กม.ต้น 15+000 กม.ท้าย20+000พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทางหลวงหมายเลข 4 สระพระ-ห้วยทรายใต้ กม.ต้น 200+000 กม.ท้าย 205+000 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
 • หลวงหมายเลข 4 คลองจีจาง – หลุมดิน    กม.ต้น 95+000 กม.ท้าย 100+000 พื้นที่จังหวัดราชบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 35 นาโคก – แพรกหนามแดง กม.ต้น 60+000 กม.ท้าย 65+000 พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทางหลวงหมายเลข 41 สวนสมบูรณ์ – เกาะมุกข์ กม.ต้น 110+000 กม.ท้าย 115+000 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ทางหลวงหมายเลข 4 ตลาดเก่า – คลองท่อม   กม.ต้น 975+000 กม.ท้าย 980+000 พื้นที่จังหวัดกระบี่
 • ทางหลวงหมายเลข 402 หมากปรก – เมืองภูเก็ตกม.ต้น 30+000 กม.ท้าย 35+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 • ทางหลวงหมายเลข 43 นาหม่อม- จะนะ กม.ต้น 20+000 กม.ท้าย 30+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา

2.จุดเสี่ยงที่เกิดจากขับเร็วทางโค้ง 6 สายทาง 6 แห่ง ได้แก่

 • ทางหลวงหมายเลข 101 หนองห้า – สวนป่า กม.ต้น 270+000 กม.ท้าย 275+000 พื้นที่จังหวัดแพร่
 • ทางหลวงหมายเลข 1090 แม่สอด-ห้วยน้ำริน กม.ต้น 30+000 กม.ท้าย 35+000 พื้นที่จังหวัดตาก
 • ทางหลวงหมายเลข 2 มวกเหล็ก – บ่อทอง กม.ต้น 50+000 กม.ท้าย 55+000  พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 • หมายเลขทางหลวง 340 สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ กม.ต้น 90+000 กม.ท้าย 95+000 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 41 ควบคุม เกาะมุกข์ – ควนรา กม.ต้น 130+000 กม.ท้าย 135+000 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)
 • ทางหลวงหมายเลข 406 ปากจ่า – ค่ายรวมมิตร กม.ต้น 35+000 กม.ท้าย 40+000 พื้นที่จังหวัดสตูล

3.เตือนข้ามฝั่ง (เกาะสี) 5 สายทาง 5 แห่ง ได้แก่

 • ทางหลวงหมายเลข105 แม่สอด – ห้วยบง กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่ จังหวัดตาก
 • ทางหลวงหมายเลข 208 ท่าพระ – หนองสระพัง  กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 • ทางหลวงหมายเลข 206 ตลาดแค – วังหิน กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 • ทางหลวงหมายเลข 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทางหลวงหมายเลข 4034 ปากน้ำกระบี่  – เขาทอง กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดกระบี่

4.จุดเสี่ยงที่เกิดจากโค้งลาดชัน 8 สายทาง 9 แห่ง ได้แก่

 • ทางหลวงหมายเลข 1095 กิ่วคอหมา – แม่นะ กม.ต้น 75+000 กม.ท้าย 80+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • ทางหลวงหมายเลข 1020 โป่งเกลือ – บ้านปล้อง กม.ต้น 35+000 กม.ท้าย 40+000 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • ทางหลวงหมายเลข 11 ปางเคาะ – ปางมะโอ กม.ต้น 415+000 กม.ท้าย 420+000 พื้นที่จังหวัดแพร่
 • ทางหลวงหมายเลข 213 สร้างค้อ – สกลนคร กม.ต้น 155+000 กม.ท้าย 160+000 พื้นที่จังหวัดสกลนคร
 • ทางหลวงหมายเลข 11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว กม.ต้น 350+000 กม.ท้าย 355+000 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทางหลวงหมายเลข 21 หนองบง – ภูสวรรค์  กม.ต้น385+000 กม.ท้าย 390+000 พื้นที่จังหวัดเลย
 • ทางหลวงหมายเลข 4 ตรัง – เขาพับผ้า กม.ต้น 1120+000 กม.ท้าย 1125+000 พื้นที่จังหวัดตรัง
 • ทางหลวงหมายเลข 4028 ห้าแยกฉลอง – กะรน กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 • ทางหลวงหมายเลข 4029  กะทู้ – ป่าตอง กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

5.จุดเสี่ยงที่เกิดจากหลับใน 5 สายทาง 9 แห่ง ได้แก่

 • ทางหลวงหมายเลข 1 วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.ต้น  536+000 กม.ท้าย 541+000 พื้นที่จังหวัดตาก
 • ทางหลวงหมายเลข 340 สาลี – สุพรรณบุรี กม.ต้น 49+500 กม.ท้าย 51+500 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 1 ประตูพระอินทร์ – หนองแค กม.ต้น 70+000 กม.ท้าย 73+000 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทางหลวงหมายเลข 4 วังยาว – หนองหมู กม.ต้น 265+000 กม.ท้าย 269+000 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทางหลวงหมายเลข 4 หนองหมู – ห้วยยาง กม.ต้น 298+000 กม.ท้าย 303+000 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทางหลวงหมายเลข 37 วังโบสถ์ – ปราณบุรี กม.ต้น 33+500 กม.ท้าย 35+500 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทางหลวงหมายเลข 4 นาโหนด – ห้วยทราย กม.ต้น 1191 + 500 กม.ท้าย 1193+ พื้นที่จังหวัดพัทลุง
 • ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยทราย – พรุพ้อ กม.ต้น 1216+5000 กม.ท้าย 1218 +500 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
 • ทางหลวงหมายเลข 7    บางปะกง – หนองรี กม.ต้น 51+500 กม.ท้าย  53+500 ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7

นายสราวุธกล่าวต่อว่า ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 43 สายทาง 53 แห่งนี้ ทล. ได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันจุดเสียงต่างๆ ทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ติดตั้ง Barrier น้ำและกรวยยาง ช่วงทางโค้ง หรือ จุดที่มีความเสี่ยง   จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถสำหรับตรวจสอบจุดเฝ้าระวัง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมความเร็วจุดเฝ้าระวัง

โดย ทล. แนะนำให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บนสายทาง เนื่องจากมีความพร้อมในการรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ ควรหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารแต่พอดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชั่วโมง

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE