ดูหนังออนไลน์
Circular Economy

‘GC’ ร่วมมือ ‘กรมอุทยานฯ’ ขับเคลื่อน ‘Circular Economy’ มอบเสื้อ Upcycling ให้นักท่องเที่ยว

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเสื้อ Upcycling by GC จากดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สำหรับเป็นตัวอย่างความสำเร็จผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการ “แยก แลก ของขวัญ” ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center : CSC) สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรฯ และ ยุทธศาสตร์ GC

เสื้อ Upcycling by GC เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก เริ่มต้นจากการคัดแยกอย่างถูกวิธี และการเปลี่ยนเส้นทางของขยะขวดพลาสติกโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทัศนศึกษา และพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติฯ

ในอนาคตจะมีการต่อยอดไปสู่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศต่อไป

ในพิธีดังกล่าว มีนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมด้วย

The Bangkok Insight Editorial Team