Circular Economy

‘GC’ ร่วมมือ ‘กรมอุทยานฯ’ ขับเคลื่อน ‘Circular Economy’ มอบเสื้อ Upcycling ให้นักท่องเที่ยว

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเสื้อ Upcycling by GC จากดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สำหรับเป็นตัวอย่างความสำเร็จผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการ “แยก แลก ของขวัญ” ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center : CSC) สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรฯ และ ยุทธศาสตร์ GC

เสื้อ Upcycling by GC เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก เริ่มต้นจากการคัดแยกอย่างถูกวิธี และการเปลี่ยนเส้นทางของขยะขวดพลาสติกโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทัศนศึกษา และพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติฯ

ในอนาคตจะมีการต่อยอดไปสู่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศต่อไป

ในพิธีดังกล่าว มีนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team