Politics

โพลชี้ ‘อนาคตใหม่’ อยู่ยากความนิยมทรุดหลังไล่ 4 ส.ส.-ปลุกคนลงถนน

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จัดอันดับรัฐมนตรี วัดคนอนาคตใหม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,010 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 16 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง รัฐมนตรีที่ใจดี เรียบง่าย ไม่มีพิษ ไม่มีภัย ทำงานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ร้อยละ 23.1 อันดับ 2 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 21.9 อันดับที่ 3 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 4 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 10.7 อันดับที่ 5 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 8.0 อันดับที่ 6 ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร้อยละ 7.5 อันดับที่ 7 นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ร้อยละ 5.5 อันดับที่ 8 ได้แก่ นาย อุตตม สาวนายน ร้อยละ 5.0 และอื่น ๆ เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นต้น ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ โดยเหตุผลสำคัญอย่างน้อย 2

ส่วนที่ทำให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ขึ้นอันดับหนึ่ง เช่น ภาพลักษณ์ประจำตัวของนายวราวุธฯ เองที่เรียบง่าย เป็นกันเองแต่ทำงานเก่ง เข้าถึงคนรายได้น้อยและเกษตรกร และภาพลักษณ์ของ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ที่เป็นคนเรียบง่าย เข้าถึงประชาชนและผลงานช่วยเกษตรกร

ที่น่าสนใจคือ  เมื่อถามถึง รัฐมนตรีที่ทำตามสัญญาช่วงเลือกตั้งมากที่สุด พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ร้อยละ 22.8 อันดับที่ 2 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 18.1 อันดับที่ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 17.5 อันดับที่ 4 ได้แก่ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล ร้อยละ 11.1 อันดับที่ 5 ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ 9.5 อันดับที่ 6 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 9.1 อันดับที่ 7 ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน ร้อยละ 4.0 อันดับที่ 8 ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ร้อยละ 3.4 และอื่น ๆ เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นต้น ร้อยละ 4.5 ตามลำดับ

โดยเหตุผลที่ทำให้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ขึ้นอันดับหนึ่ง น่าจะมาจาก 2 สาเหตุ เช่น การทำให้ราคาปาล์มในมิติพลังงานมาทำ B 10 ชาวสวนปาล์มจึงได้ราคาปัจจุบันเกิน 5 บาทต่อกิโลกรัม และในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่ผลงานของพรรคพลังประชารัฐเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของประชาชนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการ ชิมช้อปใช้ เป็นตัวเสริม

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึง คนที่ประชาชนนิยมชื่นชอบในพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ร้อยละ 36.8 ระบุ อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล รองลงมาคือ คนอื่น ๆ เช่น พิชา ลิ้มเจริญรัตน์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ พรรณิการ์ วานิช ร้อยละ 29.8 ในขณะที่ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.4 ไม่ชื่นชอบใครเลย

ยิ่งไปกว่านั้นที่น่าเป็นห่วง คือ เมื่อถามถึง ผลลัพธ์ของพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการขับไล่ 4 ส.ส.ของพรรคออกจากพรรค ชักชวนให้คนลงถนน ถูก กกต. ยื่นเรื่องให้ยุบพรรค เหล่านี้จะทำให้พรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างไร ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 40.2 ระบุ อยู่ยาก ร้อยละ 31.3 ระบุ อยู่ไม่เป็น ในขณะที่เพียงร้อยละ 28.5 ระบุว่า อยู่เป็น

ทั้งนี้ ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นหลายมิติในทางการเมือง เช่น รัฐมนตรีที่ดูเหมือนเป็น ม้ามืด ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งของรัฐมนตรีที่ทำตามสัญญ าและรัฐมนตรีที่ประชาชนดูว่าใจดี เรียบง่าย ไม่มีพิษไม่มีภัย ทำงานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และนายวราวุธ ศิลปอาชา

ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนต่อคนในพรรคอนาคตใหม่ชี้ให้เห็นว่า ความนิยมของอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล กลับนำหน้าคนอื่นๆ ในพรรครวมถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ตกไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น การตัดสินใจขับไล่ 4 ส.ส.ของพรรค การชักชวนคนลงถนนทำให้คนมองว่า พรรคอนาคตใหม่จะอยู่ยากและอยู่ไม่เป็น

ดังนั้นฝ่ายการเมืองจะเคลื่อนไหวอะไรให้ระมัดระวังกลุ่มคนกลุ่มนี้ดี ๆ เพราะเป็นกลุ่มคนที่น่าจับตามองเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนที่ไม่ชื่นชอบใครเลยในพรรคอนาคตใหม่ จึงอย่าผลีผลามทำอะไรให้ประเทศชาติบ้านเมืองวุ่นวาย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight