ดูหนังออนไลน์
Branding

‘พริ้นซิเพิล’ สยายปีกโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน ‘อุทัยธานี’พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดโรงพยาบาลแห่งที่ 8 “โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี” ชูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ รองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เปิดโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งโรงพยาบาลแห่งที่ 8 ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอุทัยธานี

สำหรับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ไม่ได้เป็นเพียงโรงพยาบาลเอกชนที่สร้างขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแล สร้างสังคมที่เข้มแข็ง สร้างงานให้คนในท้องถิ่น อีกทั้งฝึกให้พนักงานมีจิตใจของการเป็นผู้ให้และการบริการด้วยหัวใจ เพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง หรือมีจำนวนโรงพยาบาลน้อยเพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่

ด้านนายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ โดยสามารถรองรับคนไข้ด้วยจำนวนเตียงทั้งสิ้น 59 เตียง มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ด้วย ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี สามารถรองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อาทิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน (HA) และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขั้นที่ 7 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 8 แห่งใน 7 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จ.พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จ.ลำพูน และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จ.อุทัยธานี

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT