ดูหนังออนไลน์
General

‘กรมทรัพยากรน้ำ’ เปิดงานวิจัย ยืนยัน ‘น้ำฝน’ กินได้

ดร. เอกรัตน์ อาชีวะ ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้เปิดเผยผลงานวิจัยล่าสุด ที่แสดงให้เห็นว่า น้ำฝนมีคุณภาพดี สะอาด สามารถนำมาบริโภคได้ หากผ่านการต้ม

ปัจจุบัน ในบางพื้นที่ของไทย ยังขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และพบว่ามีประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์น้ำฝนเพื่อการบริโภค โดยมีตัวอย่างของความสำเร็จในการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการบริโภคหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย และหลายประเทศในแอฟริกา ที่สามารถนำตัวอย่างความสำเร็จ การกักเก็บน้ำฝนเพื่อการบริโภคมาประยุกต์ใช้กับในประเทศไทยได้

อีกทั้งยังได้มีการจัดการและใช้ประโยชน์น้ำฝนของชนบทในประเทศไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สำรวจประชาชน หรือชุมชนที่เก็บกักน้ำฝน หรือใช้น้ำฝนในครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการบริโภคน้ำฝนให้กับประชาชนในพื้นที่บางแห่งที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้ง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม ดร.เอกรัตน์ ระบุว่า น้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าจะมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย เนื่องจากในบรรยากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมตัวกับน้ำฝนก็จะได้กรดคาร์บอนิก  จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า น้ำฝนนั้นไม่สะอาด และไม่สามารถที่จะอุปโภคบริโภคได้ ดังนั้น ควรนำน้ำฝนมาผ่านการต้มเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริโภค

The Bangkok Insight Editorial Team