ดูหนังออนไลน์
Economics

‘คลัง’ ย้ำ! บ้านอยู่อาศัยหลังแรกราคาไม่เกิน 50 ล้านได้ยกเว้นภาษี

“กระทรวงคลัง” ย้ำ! บ้านอยู่อาศัยหลังแรกราคาไม่เกิน 50 ล้านบาทได้ยกเว้นภาษี ส่วนราคาเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่ 1 หมื่นหลัง ต้องจ่ายภาษี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 แนวทางจัดเก็บภาษีได้ยกเว้นให้กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยชาวบ้านสัดส่วน 99.6% ที่มีบ้านและคอนโดมีเนียมเข้าอยู่อาศัยหลังแรกเป็นหลัก หากราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี จึงไม่เป็นภาระเพิ่มขึ้นสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ จากการสำรวจพบว่า ผู้มีบ้านหลังที่ 2 หรือหลังถัดไป และอยู่อาศัยอยู่จริง เสียภาษีในอัตราต่ำ เช่น บ้านราคา 1 ล้านบาท เสียภาษีเริ่มต้นแค่ 200 บาทต่อปี สำหรับบ้านอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม ราคาเกิน 50 ล้านบาท พบอยู่ในปัจจุบันต้องเสียภาษี 10,000 หลังเท่านั้น ขณะนี้รัฐบาลได้เลื่อนเวลาชำระภาษีปี 2563 ขยายเวลาออกไป 4 เดือน เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมการให้พร้อม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดได้รับผลกระทบในช่วง 3 ปีแรก รัฐบาลยังบรรเทาให้แก่ผู้ เสียภาษี ส่วนลด 25-75% เช่น จากเดิมเคยเสียภาษี 1,000 บาท แต่ภาระภาษีที่ดินฉบับใหม่ต้องจ่ายเพิ่มถึง 2,000 บาท จะได้รับส่วนลดจ่ายเพียง 25% ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 1,000 บาท ทำให้ต้องจ่ายจริงเพียง 1,250 บาท และอยากให้ประชาชนได้รับเอกสารจากสำนักงานเขต หรือ อปท.ตรวจสอบดูว่า บ้านอยู่อาศัยถูกต้องตามสำรวจที่แจ้งมาหรือไม่ หากไม่ถูกต้องสามารถยื่นเรื่่องแก้ไขสำนักงานเขต หรือหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อยื่นอุทธรณ์การผ่อนชำระจ่ายภาษี เห็นว่ามีภาระเพิ่มเกินกำลังการจ่ายภาษี

ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรได้รับยกเว้นเก็บภาษี หากราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นกัน ยกเว้นที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นของนิติบุคคลจะถูกเก็บภาษีตามกำหนดเริ่มต้นล้านละ 100 บาท ส่วนการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงการใช้งานเพื่ออุตสาหกรรม การพาณิชย์ การปล่อยเช่า รวมถึงที่ดินเปล่าผู้ถือครองจะเสียภาษีแบบขั้นบันไดเริ่มต้นล้านละ 3,000 บาท จนสูงสุดล้านละ 7,000 บาท ที่สำคัญในส่วนที่ดินเปล่าจะเก็บภาษีเพิ่มทุกปีอีก 0.3% จนไปเต็มเพดาน 3% เพื่อช่วยกระตุ้นให้คนที่ถือครองที่ดินจำนวนมากนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team