ดูหนังออนไลน์
Economics

เซ็ทระบบรับเรือแอลเอ็นจีกฟผ.ลำแรก 65,000 ตัน เทียบท่า 28 ธ.ค.นี้

เซ็ทระบบรับเรือแอลเอ็นจีกฟผ.ลำแรก 65,000 ตัน เทียบท่า 28 ธันวาคมนี้ ประเดิมเปิดเสรีกิจการก๊าซฯ ปตท.พร้อมเปิดท่อก๊าซฯ รับ Shipper รายใหม่ 

วันนี้ (12 ธ.ค.) สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีแผนการนำเข้าปลายเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กฟผ. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และ ปตท. เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นางราณี โฆษิตวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหา และนำเข้าแอลเอ็นจี ตลาดจร (Spot) ว่า บริษัท PETRONAS LNG ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูลการจัดหา และนำเข้าแอลเอ็นจีให้แก่ กฟผ. ในราคาต่ำที่สุดจากบริษัทที่เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 12 ราย

โดยจะมีการนำเข้า 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน เรือแอลเอ็นจีลำแรก จะเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 28 – 31 ธันวาคมนี้ ซึ่งกฟผ. จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4  ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการจัดหา และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ ตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ด้านนายสหเทพ ธรรมทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. กล่าวว่า สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. หรือ TSO ได้เปิดให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก โดยพร้อมรองรับ Shipper รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2558

ทั้งนี้ตามนโยบายของภาครัฐให้ กฟผ. เป็น shipper รายใหม่ นำเข้าแอลเอ็นจีในปลายเดือนธันวาคม 2562 และเมษายน 2563 สายงานระบบท่อฯ ปตท. มีความพร้อมให้ กฟผ. ใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เพื่อส่งก๊าซให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563

และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ Shipper ทุกราย โดยไม่ส่งกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. กฟผ. กกพ. และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันซ้อมการดำเนินการรองรับการนำเข้าแอลเอ็นจีของ กฟผ. ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 9 ครั้ง จนมาถึงวันนี้ ได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าแอลเอ็นจีของ กฟผ. ก่อนมีการนำเข้าจริง

“สายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. มีความพร้อม และมั่นใจว่า ประสบการณ์ในการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีมากกว่า 38 ปี และความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน จะทำให้การทดสอบการนำเข้าแอลเอ็นจีของ กฟผ. ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ และผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ” 

การนำเข้าแอลเอ็นจีของกฟผ.เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ กฟผ. ทดสอบนำเข้าแอลเอ็นจี แบบ Spot จำนวน 2 ลำเรือ ในเดือนธันวาคม 2562 และเมษายน 2563  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงาน เพื่อเตรียมรองรับลำเรือแรกช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562

ขณะที่สกพ. ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการ ภายใต้นโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ที่ต้องการเพิ่ม Shipper สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงาน และผู้รับใบอนุญาตทุกราย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน นำมาซึ่งผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB