ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กกต.’ ออกแถลงการณ์โต้ ‘ช่อ’ ปัดมีใบสั่งการเมืองปมเงินกู้ ‘อนาคตใหม่’

“กกต.” ออกแถลงการณ์โต้ “ช่อ-พรรณิการ์” ปัดมีใบสั่งการเมืองปมพิจารณาเงินกู้ “อนาคตใหม่” ยันเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณี น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แถลงข่าวว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงาน กกต. ได้ชี้นำในสำนวนไว้แล้วว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทำความความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)​ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้นว่า การแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นลำดับ คือ

1. ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดพ.ศ. 2561 เลขาธิการกกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการ กกต. ซึ่งกรณีนี้เลขาธิการกกต.ได้มีความเห็น เมื่อวันที่ 20 กันยายนตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยการเสนอความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบไม่ใช่การชี้นำในสำนวนการสืบสวนแต่อย่างใด

2. เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา เลขาธิการกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ กกต.ตามระเบียบต่อไป 

3. ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม และ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ประธานกกต.ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และไม่ได้มีการเร่งรัดแต่อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ กกต.พิจารณาตามระเบียบต่อไป

4. ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กกต.แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการฯเคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน

5.กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนให้หมายเรียกขอเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่

ดังนั้น การดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ซึ่งกกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นลำดับ ไม่ได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนตามที่มีการกล่าวอ้าง และ กกต.ไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด

The Bangkok Insight Editorial Team